Vælg den afgrøde du vil læse mere om:

Læs også vores generelle vejledning og gødskningsråd til frilandsdyrkning længere nede på denne side.

Gødskningsråd til frilandsgrøntsager

En balanceret næringstilførsel og afpasset vanding er afgørende for udbytte og kvalitet. Dette vil samtidig mindske risiko for udvaskning til miljøet.

Gødskning ved såning

En for stor omgang gødskning ved såning og plantning vil resultere i for høje saltkoncentrationer med øget risiko for svidninger og udvaskning. Høje saltkoncentrationer betyder højt ledningstal (EC), hvilket vil påvirke vækst og rodudvikling i negativ retning. Normalt anbefales det, at man starter med en tredjedel til den halve mængde af kvælstoffet. Til frilandsgrøntsager anbefales YaraMila 14-3-15. På lettere jorden kan det være en fordel at dele grundgødningen.

YaraMila 14-3-15 er tilpasset dyrkning af frilandsgrøntsager og indeholder foruden N, P og K også vandopløseligt magnesium samt svovl, kobber og bor. Produkterne er yderst klorfattige, hvilket er meget vigtigt, idet de fleste frilandsgrøntsager er følsomme for klor.

Placering af gødning ved såning

Ved såning og plantning anvender man ofte en fosforrig startgødning. 100-200 kg/ha YaraMila placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet samtidig med såning. På tunge jorde kan den halve mængde eller op til 2/3 af gødningen gives samtidig med såning som placeret gødning.

Placering af gødning i rækkerne under sæsonen

Særligt i starten, når planterne ikke er vokset sammen, eller hvis man har stor række afstand, kan det være er fordel at gødske i rækkerne. Hermed kan gødningsmængden reduceres med op til 30 %.
Senere på sæsonen, eller når planternes blade dækker hele jorden, er det oftest ikke en god ide at gøde i rækkerne, idet rødderne på dette tidspunkt dækker hele jorden.

Behov for yderligere gødskning

For de fleste grøntsager gælder det, at det meste gødning er optaget under den første halvdel af kulturtiden, hvor den store vægt og volumentilvækst sker. Det gælder derfor om, at planterne har tilgang til alle næringsstoffer i denne periode. Fordeling af kalium og kvælstof vil give en mere jævn næringstilførsel og en mere konstant optagelse i planterne. Som suppleringsgødning til grøntsager anbefales YaraLiva Tropicoto (calciumnitrat), YaraLiva Nitrabor (calciumnitrat med bor) og YaraTera Krista K (kaliumnitrat). Anvendelse af YaraBela Axan og YaraBela Sulfan, som ikke indeholder vandopløseligt calcium men derimod meget ammoniumkvælstof, som konkurrerer med calciumoptagelsen, kan normalt ikke anbefales. Ammonium vil hæmme calciumoptagelsen og dette vil resultere i løs vækst, dårlig holdbarhed samt bladrandsskader på de fleste bladgrøntsager. På jorder med højt pH kan YaraBela Axan og YaraBela Sulfan dog anbefales.

Nitrogen

Suppleringsgødning bør ske med 30 - 50 kg kvælstof pr gang med efterfølgende vanding. I hurtigt voksende grøntsagsplanter er hurtigt virkende nitratkvælstof at anbefale. YaraLiva Tropicote (calciumnitrat), YaraLiva Nitrabor (calciumnitrat med bor) indeholder foruden nitrat også letoptageligt calcium

Nitrogen og Kalium

Ønskes samtidig gødning med både nitrogen og kalium kan YaraTera Krista K anbefales. Produktet indeholder let optageligt og hurtigt virkende nitrogen og kalium.

Calcium

Calcium er meget vigtig for fasthed, holdbarhed og lagringsmulighed af alle grøntsager. Calcium kan tilføres som kalksalpeter, YaraLiva Tropicote (calciumnitrat)og YaraLiva Nitrabor (calciumnitrat med bor). Calcium kan også tilføres med gødevanding eller bladgødning. Til gødevanding anbefales YaraTera Calcinit (N: 15,5 %, Ca: 19 %) Til bladgødning kan YaraTera Calcinit også anbefales (6-10 kg i 400 liter vand), men bedre er det at anvende YaraVita Caltrac 560.

Bladgødning med mikronæring

Ved dyrkning af grøntsager på jorde med højt pH må mikronæringsstofferne fremfor alt ofte tilføres som bladgødning, eftersom de bliver utilgængelige ved pH over 6,5 (med undtagelse af molybdæn). Mange grøntsager behøver let tilgang til bor. Dette gælder især rodfrugter og diverse kål, eftersom disse gødskes med højt kvælstof niveau. Kålplanter er meget følsomme for molybdænmangel. Yara henviser til vores store sortiment af bladgødskninger kaldet YaraVita.

Jord- og bladanalyser

Det er meget vigtigt, at man før hver sæson eller hver kulturstart tager en jordbundsprøve. Denne prøve bør følges op af en eller flere Spurway-analyser i kombination med bladanalyser sommeren over. Bladanalyser bør være TS-analyser. Analyser er den måde, hvorpå man kan afgøre hvor meget, der skal gødskes, og om der er overskud eller underskud af de enkelte næringsstoffer.  

Ved gødning med P, K og Mg kan man i gå ud fra, at tilførsel skal modsvare det, der er taget bort ved høst. For fosfor gælder tommelfingerreglen, at 5 kg fosfor tages bort fra jorden ved høst af 10 kg grøntsager.

Gødningsforslag til frilandsgrøntsager

Normalværdier for NPK (kg/ha) i løbet af sæsonen

Kultur Udbytte ton/ha N P K Gødning kg/ha

Blomkål b, c, k, l

15-25

220-280

20-40

160-220

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

1200
500-800

Broccoli b, c, k, l
Rosenkål b, c, k, l
Grønkål

10-12

180-250
180-250
80-100

20-40
20-40
30-40

140-200
140-200
100-130

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

1000
500

Bønner f, n

10

30-40

20-40

60-100
100

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP

400
100

Dild

5-10

80-120

30-40

120-150

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

700
200

Frilandsagurkf 
Græskar
Squash

50-80

90-170

30-50

100-140

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP
YaraLiva Tropicote

500
100
600

Majroer b, k, l

60-80

60-120

20-40

120-170

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Nitrabor

600
200

Kepaløgh, k 
Purløge

30-50

100-150

30-80

140-160

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

600
200

Gulerødderb, d, g
Pastinak

35-100

60-150

30-60

180-400

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP
YaraLiva Tropicote

800
200
500

Persille
Rodpersillee

 

100-140

30-40

120-160

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

900
300

Porrek

30

180-220

40-80

130-180

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP
YaraLiva Tropicote

800
150
250

Radisserb, k

 

70-90

20-40

80-120

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

600
100

Rødbederb

40

110-160

25-40

60-90

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Nitrabor

800
400

Diverse kål b, c, k, l

30-70

180-300

30-50

180-260

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Nitrabor

1000
600-900

Kinakålb, c

40

100-180

20-40

120-160

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

700
400

Isbergsalati, l

20-35

100-150

20-60

120-160

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP
YaraLiva Tropicote

800
100
2x200

Knoldsellerib

 

150-200

40-60

160-200
+2  Bor

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Nitrabor

1100
400

Blegsellerib

 

120-160

30-50

140-180
+ 2 Bor

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

900
300

Sukkermajsl

5-10

120-180

40-60

80-120

YaraMila 14-3-15
YaraLiva Tropicote

700
500

Ærter
Sukkerærterm, n

3-5

30-40

20-40

60-100

YaraMila 14-3-15
YaraTera Krista MKP

400
75

Noter til tabellen

a) Gulerødder: Bladgødning med mangan (YaraVita Mantrac Pro), kobber (YaraVita Coptrac) og molybdæn er ofte nødvendigt.

b) Ekstra bor tilføres med bladgødning YaraVita Bortrac 150 på 4. - 9. bladstadie. Bor kan også tilføres med YaraLiva Nitrabor.

c) Ekstra molybdæn kan være nødvendigt ved 4.- 9. bladstadie.

d) Bladgødning med YaraVita Magtrac 4 l/ha og YaraVita Mantrac Pro 1 l/ha på 4. - 9. Bladstadie.

e) Persille og purløg gødes med 300 - 500 kg YaraLiva Tropicote eller YaraLiva Nitrabor efter hver skæring.

f) Agurker og bønner er følsomme for bormangel. Bladgødskning med YaraVita Bortrac 150 kan være nødvendigt.

g) Kalcium har en positiv effekt på fasthed (tørstof), hindrer dannelser af revner, mindsker ”cavity spot” samt mindsker optagelse af cadmium. Pr 10 ton udbytte optager gulerødder: N 15 kg, P 4 kg og K 30 kg.

h) YaraVita Mantrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac og YaraVita Coptrac bør tilføres på 6. bladstadie. Gentages efter behov. Svovl er vigtig ved løgavl og kan tilføres med YaraBela Axan eller YaraBela Sulfan.

i) Mangel på Ca, Mg, Mn kan opstå. Bladgødning med YaraVita Caltrac 560, YaraVita Magtrac og YaraVita Mantrac anbefales.

j) Zink bør tilføres som YaraVita Zintrac, når planterne er 10 - 15 cm høje.

k) Ekstra tilførsel af svovl kan øge udbytter - anvend YaraBela Sulfan.

l) Bladgødning med YaraVita Caltrac (Ca, B, Zn) ved 4. - 9. bladstadie. 3-5 l/ha anbefales. Gentages efter behov til en måned før høst.

m) Ærter og Bønner behøver ofte bladgødning med Mg, Mn og Mo.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen