YaraMila

Homogene NPK, NK og NP gødninger specialdesignet til lokale forhold.

YaraMila® er vores NPK gødninger og sortimentet tilbyder komplette afgrødeløsninger som er optimeret og tilpasset afgrødernes behov. Vores NPK typer kan alle spredes på store arbejdsbredder og indeholder derudover også vigtige sekundære- og mikronæringsstoffer.

YaraMila gødninger er sammensat til at opfylde afgrødernes specielle behov og disse NPK, NK og NP gødninger indeholder nogle af de mest plantetilgængelige N, P og K kilder, der er til rådighed. Hvert gødningskorn indeholder netop den mængde næringsstoffer der er deklareret. Dette sikrer at alle næringsstoffer er tilgængelige for planten, når den har behov for dem.

Er du interesseret i at hente vores samlede sortiment kan du gøre det her.