Et århundredes erfaring inden for kvælstofkemi sikrer dig medicinsk ammoniumnitrat af høj kvalitet

Yara er en af verdens førende producenter af nitrater, og produktsortimentet omfatter flere forskellige kvaliteter af ammoniumnitrat. Da ammoniumnitrat ofte ikke opfylder kravene til den nødvendige kvalitet til kirurgiske anvendelsesområder, til lægemiddelproduktion (drivmiddel) eller dentalanvendelse (dentalkirurgi), har Yara udviklet et produkt, som er skræddersyet specifikt til sundhedspersonalets forskellige behov. Ammoniumnitrat til medicinsk gas produceres på vores fabrikker: Pardies (Frankrig), Rostock (Tyskland), Sluiskil (Holland), Tertre (Belgien). Vores logistiknetværk sikrer pålidelig levering hvor som helst i verden.

Ammoniumnitrat er en afgørende bestanddel i produktionen af lattergas (kendes også som dinitrogeNOxid eller N₂O) til brug i sundhedssektoren. Lattergas benyttes i sundhedssektoren i hele verden som:

 • Smertestillende middel inden for kirurgi og tandteknik
 • Anæstesimiddel inden for kirurgi og tandteknik
 • Drivmiddel til medikamenter, der er emballeret som aerosoler

Pålidelig forsyning

Ammoniumnitrat til medicinsk gas til kunder i gasindustrien produceres på vores fabrikker: Pardies (Frankrig), Rostock (Tyskland), Sluiskil (Holland), Tertre (Belgien). Vores globale logistiknetværk sikrer pålidelig levering hvor som helst i verden.

Din pålidelige leverandør i hele verden

Gasindustrien, der producerer lattergas, kræver en konstant forsyning af ammoniumnitrat. Hospitaler og lægemiddelproducenter er derfor afhængige af en pålidelig forsyning af lattergas (N₂O eller dinitrogeNOxid). Sundhedspersonale og gasindustri har alle sammen meget høje forventninger til forsyningssikkerheden.

Vores fabrik i Rostock (Tyskland) producerer fast ammoniumnitrat af medicinsk kvalitet til international produktion af lattergas (Asien, Afrika, Amerika). I betragtning af dets høje renhed er den faste ammoniumnitrat, der produceres på Yaras fabrik i Rostock, ideelt egnet til brug inden for kirurgi, dentalteknik og lægemiddelindustri. Fast ammoniumnitrat er en økonomisk løsning, og stoffet er desuden nemt at transportere.

Med et omfattende, verdensomspændende logistiknetværk og i sin egenskab af verdens største producent af nitrat har Yara optimale forudsætninger for at forsyne dig med ammoniumnitrat, præcis når du skal bruge det – uanset hvor du befinder dig. Netop derfor har store industrielle gasselskaber valgt Yaras ammoniumnitrat til fremstilling af deres medicinske lattergas. Yara forsyner sine kunder med ammoniumnitrat i 40 lande i hele verden.

Til din medicinske gas bør du også vælge renheden i Yaras ammoniumnitrat

Uanset om du producerer gas eller repræsenterer et hospital, bør du være helt sikker på oprindelsen til og renheden af det produkt, du arbejder med. Yara er verdens førende inden for kvælstofkemikalier med over 100 års erfaring i branchen og forsyner dig med AN (NH₄NO₃), som du kan stole på. Yaras ammoniumnitrat af medicinsk kvalitet er 99,99 % rent og lever op til forventningerne til renhed i hele værdikæden, herunder:

 • Gasselskabet, der omdanner medicinsk ammoniumnitrat til lattergas (dinitrogeNOxid)
 • Hospitalet, der benytter gas som smertestillende middel under operationer
 • Den farmaceutiske virksomhed, der benytter gas som drivmiddel til medikamenter
 • Patienten, der indånder gassen forud for en operation, og som derfor forventer et effektivt produkt af høj renhed

Ammoniumnitrat kan lagres og bruges uden fare, hvis sikkerhedsanvisningerne overholdes

Ammoniumnitrat af medicinsk kvalitet er ikke farligt at håndtere og kan ikke selvantænde eller eksplodere spontant. Hvis ammoniumnitrat udsættes for varmekilder eller ild, vil det blive nedbrudt og afgive giftige dampe.

Riktigt Ikke tilladt
 • Sørg altid for at føre protokol over lagerbeholdninger
 • Sørg for, at opbevaringsanvisninger altid er umiddelbart tilgængelige
 • Uddan medarbejdere i sikker håndtering og nødsituationer
 • Først modtagne produkter skal forlade lageret først
 • Gode husholdningsprocedurer
 • Uhindret adgang til nødudstyr og flugtveje
 • Vedligeholdelsesarbejde kræver en foresats godkendelse og overholdelse af korrekte procedurer
 • Benyt kun godkendt eludstyr
 • Benyt sikkerheds-/advarselssymboler
 • Sørg for at mærke sække og beholdere med ammoniumnitrat korrekt
 • Udfør sikkerhedsinspektioner
 • Ingen adgang for uautoriserede personer
 • Ingen rygning eller brug af åben ild
 • Ingen gasflasker, olietromler eller olietanke eller anlæg til tankning af brændstof i nærheden af ammoniumnitrat
 • Ingen glødelamper, benyt fluorescerende lampetyper, og undgå kontakt med ammoniumnitrat
 • Ingen kilder til varme i kontakt med ammoniumnitrat
 • Ingen former for varmt arbejde uden godkendelse eller uden nøje kontrol
 • Ingen kontaminering af ammoniumnitrat med antændelige og organiske stoffer, olie eller fedt, syrer eller baser
 • Ingen brug af savsmuld til tørring af våde gulve, benyt inaktivt materiale i stedet
Elena Gjetanger
Elena Gjetanger
International Sales Manager
Kundeservice Base Chemicals
Kundeservice Base Chemicals