Atfarm – Biomassekort og gradueret tildeling via satellitdata

Atfarm er et digitalt redskab udviklet med det formål, at gøre overvågning af afgrødernes biomasse og gradueret gødningstildeling så enkelt som muligt. Alt du skal gøre som landmand er at registrere dig, definere dine marker og du er i gang.

Med brug af satellitbilleder og Yara’s ekspertise inden for præcisionslandbrug, kan du nu på en meget enkel måde holde øje med dine afgrøder og optimere på din gødningstildeling. Det er gratis at registrere sig og definere sine marker. Ønsker du at kunne lave tildelingsfiler til dine marker, betales 1.495 dkr. ekskl. moms årligt og du kan nu graduere din gødningstildeling på så mange marker du ønsker i kalenderåret.

Atfarm og Næsgaard MARK

Er du kunde hos Datalogisk og anvender du Næsgaard MARK tilbydes Atfarm som en indbygget funktion, hvor du kan hente dine marker fra Næsgaard MARK direkte ind i Atfarm. Læs mere her.

Det får du med Atfarm

 • Gratis oprettelse af konto
 • Biomassekort – løbende overvågning og sammenligning med forrige sæson mm.
 • Gradueret tildeling (tilkøb)
 • Proteingødskning (tilkøb)
 • Atfarm app
 • Næsgaard MARK brugere kan med et klik hente deres marker over i atfarm
 • En gratis mark inden du beslutter dig for at købe

Prøv Atfarm nu!


Hvad gør Atfarm?

Atfarm gør det muligt at se nye biomassekort hver 3. dag så længe skydækket muliggør gode billeder. Billederne tilbydes gennem ESA Sentinel 2 satellitter. Biomassekortet giver dig et indblik i tætheden af dine afgrøder og det er muligt at følge væksten mark for mark. Du kan derfor både løbende holde øje med problemområder inden for marken, men også få et generelt overblik over markens vækst.

Er du interesseret i at graduere din gødningstildeling på marken, kan du ved hjælp af Atfarm downloade din tildelingsfil, som er klar til at anvende direkte i din gødningsspreder. Tildelingsfilen er baseret på Yara N-Sensorens velkendte algoritme og sikrer dig det bedst mulige resultat i dine marker.

Kunne du tænke dig at se en video-præsentation af Atfarm? Yara og Datalogisk har i fælleskab lavet en en gennem af systemet. Se den herunder:

Se præsentationsvideo. 

Vores anbefalinger til gradueret gødskning med Atfarm

Vi anbefaler især at graduere din gødningstildeling i vinterhvede, hvor den sidste tildeling i stadie 37-45 med fordel kan gradueres. Derudover kan Atfarm også anvendes til at øge proteinindholdet i vinterhveden ved den sidste tildeling. Dette kan gøres fra stadie 59. med den indbyggede N-Sensor algoritme for proteingødskning. 

Graduering kan også foretages i andre afgrøder såsom vinterrug og vinterbyg, vårbyg og raps.

Prøv Atfarm nu!

Ofte stillede spørgsmål

Ved at anvende gradueret gødningstildeling kan du opnå følgende:

 • Forbedret udbytte
 • Besparelse af N
 • Forbedret kvælstofbalance
 • Reducering af lejesæd
 • Forbedret høstkapacitet
 • Mulighed for højere indhold af protein

Dine fordele vil afhænge af udgangspunktet samt hvordan og i hvilke afgrøder du anvender den graduerede tildeling.

Det er gratis at oprette en bruger og se hvordan systemet fungerer. Vil du anvende gradueret tildeling på dine marker købes denne funktion direkte gennem Atfarm.

Hvis du gerne vil se hvordan Atfarm fungerer, kan du se mere i videoen herunder. 

Kan din gødningsspreder ikke håndtere tildelingsfiler, kan du også hente tildelingskortet ned på din Smartphone gennem Atfarm app’en. Herefter vil app'en hjælpe dig til en gradueret gødningstildeling. Dette gøres enten ved at justere din kørehastighed løbende i marken eller via direkte samspil med din gødningsterminal. På denne måde gradueres din gødningstildeling på en let og intuitiv måde.

Inden du kan anvende et tildelingskort på Atfarm app'en skal det være gjort tilgængeligt via dit PC login. 

Atfarm findes til både Android og IOS. 

 • Vælg biomassekort ud fra satellitfoto og N-sensor analyse
 • Brug field view funktionen til at sikre at ingen skyer forstyrrer (hvide områder)
 • Vælg din afgrøde
 • Vælg vækststadiet
 • Angiv gødningstype og mængden af kvælstof du vil tildele
 • Vælg N-sensor algoritme beregning
 • Atfarm generer nu et tildelingskort automatisk
 • Tag filen med ud til gødningssprederen eller brug det via din app.

Atfarm er et effektivt redskab til at overvåge dine afgrøders vækststatus. Du kan anvende det indbyggede N-Sensor view til at identificere vækstudviklingen og dette er muligt både gennem din PC, men også gennem Atfarm app’en. Dette betyder at du kan stå i marken mens du via Atfarm app’en får et overblik over marken.  

Atfarm hjælper dig til at opdage problemområder i marken og eventuelt fokusere på de områder, som trænger til ekstra opmærksomhed. Er du tvivl om noget, anbefaler Yara altid at tage en rådgiver eller en af vores agronomer med på råd.