Fordel dit kvælstof optimalt

Atfarm er en satellittjeneste til præcisionsgødskning, baseret på biomassedata indsamlet gennem 20 år og specialiseret viden om gødning. Atfarm gør det nemt for landmanden at overvåge afgrødernes biomasse og graduere gødningstildelingen efter den unikke N-Sensor teknologi. Ydermere linkes N-Tester-resultater direkte til det målte felt og mere.

Fremtidens landmand bruger Atfarm

Du behøver absolut ikke være edb-nørd for at tage IT-springet. Det gælder om at starte i det små og prøve sig frem, og de fleste vil nok opdage, at det er lettere, end de troede. Faktisk er det en overraskende enkel måde at tilrettelægge arbejdsdagen på.

Et system som Atfarm er utrolig nemt at sætte sig ind i, da det er tilpas intuitivt og brugervenligt til, at alle kan være med.Hans Sørensen, FremtidensLandmand 2021

Prøv Atfarm nu

 

Yara præcisionsgødskning - Få mere ud af dit kvælstof

Tænk Atfarm ind i din gødningsstrategi. Planlæg minimum 3 tildelinger, så du kan bruge Atfarm i sidste tildeling til at omfordele kvælstoffet mest optimalt i marken.

Bliv hurtigt klogere på hvordan i filmen.

Økonomien i Atfarm

Beregn dit potentiale med Atfarm

Udbytte og gevinst

Atfarm går under definitionen 'præcisionsjordbrug', og det er derfor muligt at reducere sit efterafgrøde areal 11:1.

Vores forsøg og erfaringer, som er baseret på 20 års udvikling af N-sensor, viser en udbyttestigning på op til 3 % ved omfordeling af kvælstof. Den største gevinst er opnået i marker med stor variation.

Når kvælstof omfordeles vil risikoen for overgødskning i nogle områder af marken minimeres. Dette betyder, at der opnås en bedre kvælstofbalance og dermed reduceres udvaskningspotentialet af kvælstof. Afgrøden bliver mere ensartet og høstkapaciteten på mejetærskeren øges. Omfordelingen af kvælstof reducerer endvidere risikoen for lejesæd.

Atfarm er gratis i et år for dem som registrerer sig i 2023.

Prøv Atfarm nu

Lær at bruge Atfarm

Så nemt er det - videoguide

Det er gratis at oprette en bruger og se, hvordan systemet fungerer.

Vil du anvende gradueret tildeling på dine marker købes denne funktion direkte gennem Atfarm.

Prøv Atfarm nu

Du kan både indtegne dine marker manuelt, som vist i denne video, eller du kan uploade dine marker fra andre programmer. Dette kan du se 'Step 2 - upload dine marker'. Det er gratis at oprette sine marker i Atfarm.

Prøv Atfarm nu

Du kan nemt og enkelt importere dine markgrænser fra andre programmer, eksempelvis Næsgaard MARK. Vælg blot dine formfiler (xml, gml, kml, kmz og shapefile), upload med et klik og de er klar til brug i Atfarm.

Du kan også selv indtegne dine markgræner i Atfarm - se 'Step 2 - indtegn marker manuelt'.

Det er gratis at oprette sine marker i Atfarm.

Prøv Atfarm nu

Det er nemt og gratis at overvåge dine marker.

Atfarm er et effektivt redskab til at overvåge dine afgrøders vækststatus. Du kan anvende det indbyggede N-Sensor view til at identificere vækstudviklingen og dette er muligt både gennem din PC, men også gennem Atfarm app’en. Dette betyder at du kan stå i marken mens du via Atfarm app’en får et overblik over marken.  

Atfarm hjælper dig til at opdage problemområder i marken og eventuelt fokusere på de områder, som trænger til ekstra opmærksomhed. Er du tvivl om noget, anbefaler Yara altid at tage en rådgiver eller en af vores agronomer med på råd.

Prøv Atfarm nu

Kan din gødningsspreder ikke håndtere tildelingsfiler, kan du også hente tildelingskortet ned på din Smartphone gennem Atfarm app’en. Herefter vil app'en hjælpe dig til en gradueret gødningstildeling. Dette gøres enten ved at justere din kørehastighed løbende i marken eller via direkte samspil med din gødningsterminal. På denne måde gradueres din gødningstildeling på en let og intuitiv måde.

Inden du kan anvende et tildelingskort på Atfarm app'en skal det være gjort tilgængeligt via dit PC login. 

 

Se hvordan dine N-Tester målinger anvendes i Atfarm, når tildelingskortet skal oprettes.

 

Prøv Atfarm nu

Når du har lavet dit tildelingskort, er der flere måder, hvorpå du kan få dette ud i sprederen. Denne film viser, hvordan du sender dit tildelingskort via mail til din tablet og bruger din Bogballe Navi App til at graduere din gødskning ud fra Atfarms satellitbilleder.

Prøv Atfarm nu

Når du har lavet dit tildelingskort, er der flere måder, hvorpå du kan få dette ud i sprederen. Denne film viser, hvordan du gemmer dit tildelingskort på et USB-stik og derefter får det med over i din spreder, så du kan graduere din gødskning ud fra Atfarms satellitbilleder.

Prøv Atfarm nu

Vores agronom, Jens Bach Andersen, introducerer den nye funktion i Atfarm, som gør det muligt for dig at måle N-optaget i dine marker. 

Prøv Atfarm nu

Yaras agronom, Jens Bach Andersen, gennemgår Atfarms nye N-optagsfunktion der gør det muligt for dig, at måle N-optaget i dine marker. I denne video gennemgår Jens hvordan du måler N-optaget i en rapsmark. 

N-optag funktionen er valideret til stadie 15-40 i raps. Det betyder, at rapsen skal ”gro til” i efteråret, før tallene bliver pålidelige. Man skal derfor være meget varsom med at tolke på billeder fra før 15. oktober.

Prøv Atfarm nu

Bliv klogere på Atfarm

N-Tester BT og Atfarm

Vores anbefalinger til gradueret gødskning med Atfarm

Atfarm og N-Tester

Vi anbefaler en dynamisk gødningsplan med tre tildelinger i vinterhveden, hvor sidste tildeling i stadie 37-45 er oplagt at graduere.

Forud for denne graduering anbefaler vi, at afgrødens kvælstofbehov revurderes ved hjælp af nulparceller og/eller Yara N-Tester BT. Med N-Testeren identificeres kvælstofsbehovet for planterne direkte i markenKvælstofsbehovet er aldrig konstant og kan variere betydeligt. Efter målingerne kan kvælstof tilføres på N-optimum og gradueres efter markens behov via Atfarms tildelingskort.

Hovedtildelingen i stadie 30, kan med fordel også gradueres. Derudover kan Atfarm også anvendes til at øge proteinindholdet i vinterhveden ved den sidste tildeling i brødhvede.

Graduering kan også foretages i andre afgrøder såsom vinterrug og vinterbyg, vårbyg og raps.

Sådan virker Atfarm

Atfarm bruger fotos fra ESA Sentinel 2 satellitter til at danne biomassekort. Fotos opdateres hver 3. dag, forudsat det er skyfrit. Biomassekortet giver dig et indblik i tætheden af dine afgrøder, og gør det muligt at følge væksten mark for mark. Du kan derfor både løbende holde øje med problemområder inden for marken, men også få et generelt overblik over markens vækst.

Ud fra variationerne i biomassekortet kan Atfarm danne en fil til at graduere din gødningstildeling på marken. Denne fil udlæses og er klar til at anvende direkte i din gødningsspreder. Tildelingsfilen er baseret på Yara N-Sensorens velkendte algoritme og sikrer dig det bedst mulige resultat i dine marker.

Billedanalyse i Atfarm 

I vinterraps og vinterhvede har du desuden mulighed for at lave billedanalyse af kvælstofoptaget i de tidlige vækststadier via Atfarm appen. Dette kan bruges til at vurdre plantevæksten og støtte op om en efterfølgende N-tester måling.   

Prøv Atfarm nu