Gradueret gødskning med Atfarm

Atfarm er en satellittjeneste til præcisionsgødskning, baseret på biomassedata indsamlet gennem 20 år og specialiseret viden om gødning. Atfarm gør det nemt for dig som landmand at overvåge afgrødernes biomasse og graduere gødningstildelingen efter den unikke N-Sensor teknologi. Ydermere linkes N-Tester-resultater direkte til Atfarm, så du er sikker på at graduere den rette mængde kvælstof i hver enkelt mark.

Få mere ud af dit kvælstof

Tænk Atfarm ind i din gødningsstrategi. Planlæg minimum tre tildelinger, så der er plads til justeringer og brug så Atfarm i sidste tildeling til at omfordele kvælstoffet mest optimalt i marken.

Se i filmen, hvordan du rammer dit økonomiske optimum ved at planlægge, justere og graduere.

Prøv Atfarm

Hvad siger landmændene om Atfarm?

Nemt at komme i gang

Se vores videoguide 

Vi har samlet en række film, som gennemgår hver enkelt funktion i Atfarm. På den måde er du sikker på at komme godt fra start, uanset om du skal lave tildelingskort, se N-optagelse eller noget helt tredje.

Se film Prøv Atfarm

Økonomisk gevinst

Beregn dit potentiale med Atfarm

Atfarm går under definitionen 'præcisionsjordbrug', og det er derfor muligt at reducere sit efterafgrødeareal 11:1.

Vores forsøg og erfaringer, som er baseret på 20 års udvikling af N-sensor, viser en udbyttestigning på op til 3 % ved omfordeling af kvælstof. Den største gevinst er opnået i marker med stor variation.

Når kvælstof omfordeles vil risikoen for overgødskning i nogle områder af marken minimeres. Dette betyder, at der opnås en bedre kvælstofbalance og dermed reduceres udvaskningspotentialet af kvælstof. Afgrøden bliver mere ensartet og høstkapaciteten på mejetærskeren øges. Omfordelingen af kvælstof reducerer endvidere risikoen for lejesæd.

Atfarm er gratis i et år for dem som registrerer sig i 2024.

Lær mere

Vores anbefalinger til gradueret gødskning med Atfarm

Atfarm og N-Tester

Vi anbefaler en dynamisk gødningsplan med tre tildelinger i vinterhveden, hvor sidste tildeling i stadie 37-45 er oplagt at graduere.

Forud for denne graduering anbefaler vi, at afgrødens kvælstofbehov revurderes ved hjælp af nulparceller og/eller Yara N-Tester BT. Med N-Testeren identificeres kvælstofsbehovet for planterne direkte i markenKvælstofsbehovet er aldrig konstant og kan variere betydeligt. Efter målingerne kan kvælstof tilføres på N-optimum og gradueres efter markens behov via Atfarms tildelingskort.

Hovedtildelingen i stadie 30, kan med fordel også gradueres. Derudover kan Atfarm også anvendes til at øge proteinindholdet i vinterhveden ved den sidste tildeling i brødhvede.

Graduering kan også foretages i andre afgrøder såsom vinterrug og vinterbyg, vårbyg og raps.

Sådan virker Atfarm

Atfarm bruger fotos fra ESA Sentinel 2 satellitter til at danne biomassekort. Fotos opdateres hver 3. dag, forudsat det er skyfrit. Biomassekortet giver dig et indblik i tætheden af dine afgrøder, og gør det muligt at følge væksten mark for mark. Du kan derfor både løbende holde øje med problemområder inden for marken, men også få et generelt overblik over markens vækst.

Ud fra variationerne i biomassekortet kan Atfarm danne en fil til at graduere din gødningstildeling på marken. Denne fil udlæses og er klar til at anvende direkte i din gødningsspreder. Tildelingsfilen er baseret på Yara N-Sensorens velkendte algoritme og sikrer dig det bedst mulige resultat i dine marker.

Billedanalyse i Atfarm 

I vinterraps og vinterhvede har du desuden mulighed for at lave billedanalyse af kvælstofoptaget i de tidlige vækststadier via Atfarm appen. Dette kan bruges til at vurdre plantevæksten og støtte op om en efterfølgende N-tester måling.   

Prøv Atfarm nu