Squash

Ved planlægning af gødning til squash bør man tage hensyn til jordtype, jordanalyser og forfrugt. Der bør bruges klorfri gødning.

Squash er følsom for borforgiftning. Det er vigtigt at squah bliver tilført næring under hele vækstperioden, og kvælstofgødskning bør deles i flere udbringninger.


Gødningsnorm

Kg/ha N P K Mikronæringsstoffer
Squash* 150 (120 - 170) 60 (50-70) 110 (100-120)  

*Squash er en klorfølsom afgrøde.