Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade giver vigtige informationer og er et supplement til den information, som allerede findes på emballagen.

I en evt. uheldssituation såsom brand, udslip m.m. er det vigtigt at brugeren er klar over de farer og den risiko produktet indebærer og dermed er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler.

Vejledning til databasen

Selve databasen med vores Sikkerhedsdatablade er på engelsk, men er meget nem at anvende. Du kan vælge mellem sikkerhedsdatablade fra vores tre forskellige enheder, Yara gødningsprodukter (faste gødninger), Flex gødningsprodukter (flydende gødninger) og vores industrielle produkter.
Start med at vælge Danmark i det land du søger på.

Udfyld derefter det tomme felt i øverste linie med det produkt du ønsker et sikkerhedsdatablad på. Hvis du ønsker en komplet liste over alle sikkerhedsdatablade inden for det specifikke produkt/produktgruppe, skriver du blot % i søgefeltet (feltet mellem "Contains" og "Search") og klikker på "Search".

 Eksempel 1 - Gødningsprodukter: 
 Du vælger først om du søger efter faste gødninger (Yara) eller flydende gødninger (Flex). Ønsker du f.eks. at finde alle de sikkerhedsdatablade som er lavet på YaraBela Axan, vælger du først "Sikkerhedsdatablade - Yara gødningsprodukter", herefter indtaster du "yarabela axan" i søgefeltet og klikker herefter på "Search".

 Du kan også vælge at få en liste over alle produkterne indenfor en produktgruppe ved blot at skrive f.eks. "yarabela" i søgefeltet.

 Eksempel 2 - Industrielle produkter: 
 Du ønsker at finde et produkt indenfor vores Industrielle produktsortiment, f.eks. Ammoniak. Hvis du skriver navnet "Ammoniak" i søgefeltet, får du en liste over de sikkerhedsdatablade som findes på dansk. Skriver du derimod navnet på engelsk (ammonia), få du en liste over både de danske og engelsk sikkerhedsdatablade.

Du kan også vælge at få den samlede liste over sikkerhedsdatablade inden for Industrielle produktsortimentet ved at vælge enten "Liste (engelsk)" eller "Liste (dansk)" i kassen til højre her på siden.

 Rigtig god fornøjelse.

Sikkerhedsdatablade - Yara gødningsprodukter

Sikkerhedsdatablade - Flex gødningsprodukter

Sikkerhedsdatablade - Industrielle produkter

 

Sikkerhedsdatablad - Animal Nutrition