Salat

De fleste salattyper trives på kalkrig, muldholdig jord. For at kontrollere ukrudt, undgå jordstænk på salathovederne og for at hæve jordtemperaturen dyrkes en del salat på sort plast med plantehuller.

Det er enklere at plante med en plantemaskine og at delgødske i vækstsæsonen, hvis salaten dyrkes på bar jord uden plast, men da vil kampen mod ukrudt også blive større. Salat regnes som klorfølsom.

Ofte tilføres hele gødningsmængden gennem grundgødskning både på grund af kort vækstsæson og pga. dyrkning på plast.

Delgødskning med YaraLiva Tropicote bør gøres med forsigtighed i salat, da det kan give svidningsskader. Stribegødskning mellem planterækkerne eller gødningsvanding (med vandingsbom) ved overskyet vejr er gode tilføringsmetoder.
Ved gødningsvanding anbefales en koncentration på 1,5 o/oo YaraTera Calcinit. Et af de største problemer i produktionen af icebergsalat er bladrandsskader, råd og svampeangreb, som alt sammen primært skyldes calciummangel i de unge bladkanter. Dette er en fysiologisk skade, som er meget kompleks. Det er vigtigt, at planten vokser jævnt og har gode fungerende rødder. Jævn nærings- og vandtilgang er derfor væsentligt, samt at tørkestres i salat undgås. En balanceret gødskning med moderate mængder kvælstof bidrager i samme positive retning.

Udsvingninger i temperaturer og luftfugtighed har en stærk indvirkning på calciumtilgangen til de yngste bladkanter, men kan være vanskelig at påvirke på friland.

Vanding med YaraLiva Tropicote opløst i vand kan have en positiv indvirkning og tilfører tilgængeligt calcium direkte til udsatte dele af planten.

Ved lav pH kan salat være udsat for aluminiumsforgiftning og manganforgiftning. Vær derfor opmærksom på at holde jordens pH over 5,5, hvor salatafgrøder skal dyrkes.

Gødningsnorm

Kg/ha N P Mikronærings-
stoffer
Icebergsalat 160
(120-200)
40
(20-60)
140
(120-160)
Ca, Mg, Mn

Salat i Væksthus

Salat i væksthus dyrkes hovedsageligt i render med rindende vand. Derfor skal det rindende vand tilføres en komplet næringsstofopløsning i hele kulturperioden. Gødningsvand fra render opsamles og recirkuleres. Dette stiller ekstra krav til gødningsplaner, som må indeholde mere kalium og fosfor.

Gødskning af salat

Salat vokser udelukkende vegetativt. Det er vigtigt, at væksten er optimal fra start til slut.
Væksten må dog ikke blive for løs, hvorfor kvælstof (N) bør gives i balanceret mængde. Calcium er speciel vigtig i salatkulturen for at sikre, at salaten ikke får svedne bladrende også kaldet tip-burn. Optimale forhold mellem K/N/Ca i returvand fra render er ca. 1,2/1/1. For at sikre dette, udvandes der med ca. K/N/Ca på 1,7/1,0/2,2. For at sikre at salaten ikke bliver for svag, får tip-burn og ringe holdbarhed, bør ammonium-nitrogen begrænses til et minimum.

YaraTera Kristalon Scarlet samt YaraTera Kristalon Plus anbefales til salat, da disse indeholder meget kalium og udelukkende er baseret på nitrat-nitrogen. Derudover har disse to YaraTera Kristalon produkter et balanceret indhold af fosfor, magnesium og svovl samt alle mikronæringsstoffer. Salatgødning kan naturligvis også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt YaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding.

Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller en løsning med YaraTera Krista produkter, skal der som minimum anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter). Kvælstofbalancen og K/N forholdet justeres ved at regulere på forholdet mellem de to gødningskar. Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Ledningstalstyring

Moderne salatdyrkning, hvor sorter, lysforhold, vanding samt klimastyring er optimale, kræver et stort forbrug af gødning. Dette for at sikre fortsat vækst samtidig med optimal produktion, holdbarhed samt smag. Salat optager mindre vand i vinterhalvåret og mere vand i sommerhalvåret. Dette har indflydelse på ønsket ledningstal. Ledningstal (EC) om vinteren skal være ca. 2,2 mS/cm og om sommeren ca. 1,8 mS/cm.
For at kunne gødske korrekt, anbefales det at måle ledningstallet og pH hver dag og justere efter dette. Mål gerne ledningstal og pH i både udvandet gødningsvand og returvand. Gode rutiner med jævnlig måling af ledningstal og pH gennem hele kulturtiden giver en mere stabil og høj produktion. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse. Anbefalet ledningstal kan variere lidt fra sort til sort. Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.

Vanding

Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i moderne salatproduktion. Næringsstofmangel, tip-burn og mange kulturrelaterede problemer skyldes oftest overvanding og for lidt oxygen til rødderne. Det anbefales, at vandindholdet i potten vurderes dagligt samt at pausetider og vanding efter indstråling (joule/cm2) justeres jævnligt
Fra 15. september frem til 1 april skal planterne altid holdes til den tørre side.

Specielle anbefalinger

Ekstra jern

Jernmangel i salat kan være svært helt at undgå, selvom rette pH opretholdes. Som forsikring mod jernmangel anbefales det, at man altid tilsætter 0,5 mg EDDHA eller HBED 6 % jernchelat pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48 eller YaraTera Rexolin X60.

Ekstra Calcium

Ved behov for ekstra calcium f.eks. ved akut calciummangel kan bladgødskning anbefales.
Yara har en lang række bladgødninger. Produkterne hedder YaraVita og flere af dem indeholder calcium, der kan optages gennem bladene.

Videnskabelige forsøg i Holland har vist, at polyfosfat har positiv effekt på salat med følgende fordele:

  • Bedre og stærkere rodsystem med øget optagelse af specielt calcium og magnesium
  • Forebygger svampesygdomme
  • Stærkere planter i hurtigere vækst
  • Ensartede planter
  • Mørkere blade og ingen mangelsymptomer
  • Sundere og mere modstandsdygtige planter
  • Øget produktion såvel kvantitativt som kvalitativt

Yara sælger et polyfosfat med en helt unik kædelængde, der sikrer, at alle fordele med polyfosfat opnås. Produktet sælges som Super FK og markedsføres som

  • YaraTera Super FK 30

YaraTera Super FK 30 indeholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produktet er pH neutralt og enkelt at anvende sammen med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 tilsættes stamopløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogødninger.

Super FK-produkter holder samtidig vandings- og drypsystemer helt rene.

Kontakt gerne vores Fertigation Specialist i Yara, Niels Holmenlund for råd og vejledning til gødningplaner.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen