SCR-systemer og urea til marinemotorer

Yara tilbyder et NOx-reduktionsprodukt, som er udviklet specifikt til den maritime sektor, og som markedsføres under varemærket NOxCare. Vores omfattende NOxCare-produktudbud til havgående fartøjer og flodpramme omfatter design og installation af et SCR-system (selektiv katalytisk reduktion), AUS40-ureaopløsningen under varemærket NOxCare40 samt serviceydelser og vedligeholdelsespakker.

Havgående fartøjer

SCR-teknologi og ureaopløsning (AUS40) til marinemotorer

Yara tilbyder et NOx-reduktionsprodukt, som er udviklet specifikt til den maritime sektor, og som markedsføres under varemærket NOxCare. Vores omfattende NOxCare-produktudbud til fartøjer og flodpramme omfatter design og installation af et SCR-system (selektiv katalytisk reduktion), AUS40-ureaopløsningen under varemærket NOxCare40 samt serviceydelser og vedligeholdelsespakker.

Reducer din marinemotors NOx-emissioner

Den maritime sektor underlægges stadigt mere omfattende lovgivning omkring emission af kvælstofoxider (NOx), der indføres gradvist af den Internationale Maritime Organisation (IMO) eller på nationalt plan. Takket være vores ekspertise inden for reduktion af NOx-emissioner med AdBlue i køretøjer og inden for industrianlæg tilbyder Yara også løsninger til reduktion af NOx inden for den maritime sektor.

Med Yaras NOxCare får du en komplet løsning til reduktion af NOx:

  • SCR-teknologi
  • Ureaopløsning (AUS40-reagens til styring af NOx)
  • Vedligeholdelsesserviceydelser

Yara - det professionelle valg med global forsyningskæde

Vores løsninger er baseret på: flere årtiers erfaring med NOx-styring samt Wilhelmsen Maritime Services' unikke distributionsnetværk, som er til stede i mange havne i hele verden.

Vores komplette sortiment til fartøjer, pramme og skibe omfatter løsninger til nybygninger på værfter og til eftermontering på fartøjer, der allerede er i drift:

  • Teknisk ekspertise, der hjælper dig med at vælge den bedste SCR-løsning til dit fartøj eller din pram. Vi har arbejdet på skibe og pramme af alle størrelser: fremdrifts- og hjælpemotorer i færger, forsyningsskibe, RoRo-skibe, tankskibe, containerskibe, isbrydere, fragtskibe, arbejdsbåde, krydstogtskibe og udenlandske flådefartøjer. Med vores hjælp og anbefalinger kan du træffe det rette valg til din skibstype og motorstørrelse
  • Installation af SCR-teknologi - vi leverer alle nødvendige systemer og teknologi til din marinemotor
  • Ureareagens under varemærkenavnet NOxCare40 Urea, som er fremstillet specifikt til NOx-reduktion inden for den maritime sektor. Vi kan levere denne ureaopløsning til en hvilken som helst af de 2.200 havne i hele verden, hvor Wilhelmsen Ships Service har et lokalt kontor.
  • Levering af reservedele til din marinemotors SCR-system via Wilhelmsen direkte til en af disse 2.200 havne

Kontakt vores specialist i maritime anvendelser for at få flere oplysninger om reduktion af din marinemotors NOx-emissioner

Pålidelig forsyning af AUS40

Med global rækkevidde og lokale terminaler er vi i stand til at levere AUS40 under varemærket NOxCare til alle steder i verden både til lands, til vands og ved indre vandveje. Med vores egne produktionsfaciliteter og unikke nødforsyningsnetværk har du altid sikkerhed og garanti for kontinuerlige forsyninger af AUS40, når du har brug for det.

Med Yara kan du både benytte dig af en pålidelig kilde til reagens af høj kvalitet og:

  • omfattende viden om SCR-systemer til pramme og skibe til havsejlads og kanal- og flodsejlads
  • virksomhedens position som verdens førende inden for ureaproduktion, som giver forsyningssikkerhed vedr. reagenser til NOx-reduktion

Hvis du har et bunkringsdepot til kanal- og flodsejlads, og du kunne tænke dig at sælge NOx-reduktionsreagenser til de af dine kunder, der har SCR-systemer, er du velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om dine muligheder.

Kontakt os

For mere information kontakt os via

YaraMarine.com

Hans Henrik Hanberg
Hans Henrik Hanberg
Sales Manager - Stationary and Marine reagents - Chemical Applications North Europe