Næringsstof-indhold afstemt efter afgrødernes behov

Yaras gødningssortiment udgør den mestkomplette portefølje inden for landbruget, og vi udvikler hele tiden vores sortiment i samarbejde med de ledende grovvareselskaber i markedet, så det opfylder de ønsker og krav der stilles fra landbruget. 

Det er veldokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser, at en balanceret gødskning har mange positive effekter på miljøet. En balanceret gødskning vil hjælpe til at undgå udtømning og nedbrydning af jordens reserver og derfor sikre et bæredygtigt afkast. En balanceret gødskning vil sikre, at plantens vækst ikke hæmmes som følge af næringsstofmangel. Dette sikrer en effektiv udnyttelse af alle tilførte næringsstoffer.  

Læg en strategi for dine afgrøder 

Afgrøderne og markernes behov for næringsstoffer bør have højeste prioritet og derfor fokuserer vi altid på en langsigtet gødningsstrategi, som både sikrer det optimale resultat i vækstsæsonen, men også passer på jordens ressourcer på længere sigt.  

En afgrøde der er blevet plejet og som har modtaget den optimale gødskning medfører en lav miljømæssig påvirkning per ton produceret afkast. Dette er bevist både for co2-emmision, kvælstofudvaskning og for effektiv vandudnyttelse i afgrødeproduktionen. Mineralsk gødning skal anvendes i overenstemmelse med afgrødernes behov. Overgødskning vil have en negativ indflydelse på miljøet, så som kvælstofudvaskning eller andre tab. 

Mere end 100 år i dansk landbrug er fundamentet for, at vi kan udvikle og tilbyde gødningstyper med et indhold afstemt danske afgrøder og forhold. Derudover kan Yaras gødningsforslag hjælpe dine afgrøder til at opnå den optimale vækst og give dig inspiration til at optimere din gødningsplan.