YaraBela

Ammonium- og nitratbaserede gødninger, der sikrer en jævn og god vækst år ind og år ud for en lang række afgrøder under forskellige klimatiske forhold.

YaraBela® er betegnelsen for vores kvælstofgødninger. Selve navnet “Bela” kommer af ordet Beyla, som betyder frugtbarhed og stammer fra det gamle nordiske sprog.

YaraBela sortimentet består af gødninger, der indeholder et balanceret forhold mellem ammonium- og nitratkvælstof og er Yaras svar på effektive kvælstofgødninger af høj kvalitet. Gødningerne kan spredes på store arbejdsbredder. Forholdet mellem ammonium- og nitratkvælstof gør, at der opnås en sikker og høj udnyttelse af kvælstoffet under danske dyrkningsforhold, i modsætning til f.eks. urea- eller ureabaserede gødninger, hvor der er stor risiko for fordampning af værdifuldt kvælstof.

YaraBela kan med fordel anvendes i de fleste afgrøder og er lette at håndtere. Derudover minimerer YaraBela tabet af kvælstof til miljøet.

Er du interesseret i at hente vores samlede sortiment kan du gøre det her.