BASIC - YaraVita

YaraVita® er en række afgrødespecifikke produkter, som sikrer at afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer.

YaraVita er vores gødningsserie af mikronæringsstoffer og består både af afgrødespecifikke produkter samt single næringsstoffer. YaraVita® er en serie gødninger, som er udviklet til at sikre, at planterne modtager alle de nødvendige mikronæringsstoffer og dermed får muligheden for en optimal vækst.

YaraVita produkterne kan kurere eller forebygge mangelsygdomme i alle afgrøder. Hvert YaraVita produkt er formuleret så mikronæringsstofferne hurtigt optages gennem planternes blade, hvilket sikrer at en skjult mangel hurtigt vil kunne afhjælpes. Produkterne har en meget stor regnfasthed og er blandbare med de fleste plantebeskyttelsesmidler. YaraVita produkterne sikrer optimal næring for dine planter og er nem, sikker og praktisk at bruge.

Er du interesseret i at se vores samlede sortimentsoversigt for 2020/2021