Yara præcisionsgødskning - Få mere ud af dit kvælstof

Tænk Atfarm ind i din gødningsstrategi. Planlæg minimum 3 tildelinger, så du kan bruge Atfarm i sidste tildeling til at omfordele kvælstoffet mest optimalt i marken.

Bliv hurtigt klogere på hvordan i filmen.

Præcisionsgødskning

Dybdegående viden om de forskellige afgrøder er en fundamental del af, at kunne udvælge de rigtige produkter og benytte de rette mængder gødning. Når først de rigtige produkter er udvalgt, er det vigtigt at benytte dem på det nøjagtigt rette tidspunkt. Med hjælp fra os kan både afgrødekvaliteten og udbyttet maksimeres uden at du mister vigtige næringsstoffer i jorden. Samtidig hjælper du dermed til at beskytte miljøet.