Grønkål

Ved planlægning af gødskning af grønkål bør man tage højde for jordtype, forfrugt og jordanalyser. Jorde bør have et højt reaktionstal Rt, gerne mellem 7 -7,5 for at undgå kålbrok.

Da grønkål er blandt de aller sundeste grønsager som anbefales, er der grund til at investere lidt ekstra i god kvalitet og eventuelt høst af to gange.

Vejledende gødningsmængder ved en høst eller to høstninger:

Kvælstofgødskningen bør deles for at sikre en jævn tilførsel og reducere udvaskningsfaren ved eventuelle store nedbørsmængder. Tildel ca. 50% som grundgødning før såning og resten efter fremspiring og indtil et par måneder efter såning ved stor planteafstand.

Som andre kålafgrøder tåler grønkål også klor, men den har et stort svovlforbrug og derfor er klorfattig gødning at foretrække pga. sit store svovlindhold.

Magnesiummangel kan forebygges på jorde med lave magnesiumtal Mgt ved hjælp af bladgødskning med YaraVita™ Magtrac.

Vejledende gødningsmængde: