Yara Danmark A/S betjener det danske marked fra hovedkontoret i Fredericia samt en række terminaler, lagre og produktionsanlæg, som f.eks. salpetersyre terminalen på Prøvestenen i København, gødningsterminalerne i Randers og Vordingborg samt Flex Gødning på Masnedø. Hovedkontoret i Fredericia huser salg, agronomi/teknik, bogholderi og markedsføring.

Yara Danmark A/S
Vesterballevej 27 
DK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 7922 3366
E-mail: Email

Kundeservice

Vores kundeservice håndteres fra Yaras kontor i Vilnius, Litauen. Alle her har danske telefonnumre og du bliver betjent på dansk. Se venligst fanebladet nedenfor for direkte nummer til vores forskellige kundeservice afdelinger.

Find en kontakt