Yara Danmark A/S driver i markedet en række terminaler, lagre og produktionsanlæg, som f.eks. salpetersyre terminalen på Prøvestenen i København, gødningsterminalerne i Randers og Vordingborg samt Flex Gødning på Masnedø. Hovedetkontoret ligger i Fredericia hvor alt salg, bogholderi og markedsføring er lokaliseret.

Yara Danmark A/S
Vesterballevej 27 
DK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 7922 3366
E-mail: Email

Kundeservice
Industrial: +45 3272 5345
AdBlue/Air 1: +45 8025 1241
Marine: +45 3272 5346
Gødning: +45 8025 1240

Vores Kundeservice håndteres nu fra Yaras kontor i Malmö, Sverige, men alle har danske telefonnumre. Se alle numrene under "Kundeservice" fanebladet herunder.

Du er meget velkommen til at kontakte os direkte pr. e-mail eller telefon.

Find en kontakt