Biostimulanter forbedrer næringsstofeffektivitet og kvalitet i afgrøden på naturlig vis.

optitrac

YaraAmplix™ er familienavnet for Yaras biostimulanter. Ordet ”amplix" udspringer af det engelske ord ”to amplify”, som betyder at forstærke.

Biostimulanter forbedrer næringsstofeffektivitet og kvalitet i afgrøden ved at stimulere de naturlige processer i planterne, når de har mest brug for det. Det betyder, at planterne kan give det størst mulige udbytte, hvor dyrkningsforholdene ikke er ideelle, så landmanden kan have en drift, der er både rentabel og bæredygtig.

Læs mere om biostimulanter

Er du interesseret i at se vores samlede sortimentsoversigt for 2023/2024