Minimalt miljø- og klimaaftryk

At gødske miljørigtigt begynder allerede ved valget af gødning. Det kræver megen energi at fremstille mineralsk gødning, og derfor går Yara forrest i kampen om at reducere CO2-aftrykket under fremstillingen.

Ved produktion af gødning dannes klimagasser såsom CO2 og N2O (lattergas). Lattergas er en kraftig klimagas og er ca. 300 gange mere aggressiv end CO2. For at reducere belastningen fra lattergas, har Yara udviklet en katalysatorteknologi, som gør det muligt at frarense lattergas fra gødningsproduktionen. Med katalysatorrensning reduceres frigivelsen af klimagasser med omkring 50% til ca. 3,7 kg. CO2 ækvivalenter pr. kg. N. I dag anvendes katalysator teknologien på alle Yaras fabrikker i Europa. Yara har som den eneste gødningsproducent certificeret sin proces ved DNV og garanterer derfor et lavt klimaaftryk. 

Produktionen af ammoniumnitrat uden katalysatorrensning udleder ca. 7,1 kg CO2 ækvivalenter pr. kg. N.  

 

Tryghed for landmanden 

For at gøre det nemt for landmanden at navigere i forskning og lovgivning på klimaområdet, forsøger Yara hele tiden at være på forkant med vores produkter, så man trygt kan gødske med disse. Mineralsk gødning skal anvendes i overensstemmelse med afgrødernes behov. Overgødskning vil have en negativ indflydelse på miljøet, så som kvælstofudvaskning eller andre tab. Derfor tilbyder Yara en række præcisionsværktøjer, som ydermere sikrer en gødskningsmetode, der tager højde for miljøet.