Yara 4-punktsgaranti

Nye forbrugertrends og skærpede krav de senere år til landbruget på især klima- og miljøområdet har betydet at parametre som produktkvalitet og leveringssikkerhed m.m. ikke længere er de eneste vigtige, når der skal vælges gødning. I takt med den øgede fokus på miljø og bæredygtighed er områder som sporbarhed, indhold af følgestoffer, CO2 aftryk og de mest effektive løsninger også blevet vigtige fokusområder.

Kravene til dansk landbrug er således ikke blevet mindre. Tværtimod. Det skal være mere effektivt, mere bæredygtigt, med mere dokumentation - og det hele på mindre tid.

Derfor tilbyder Yara nu 4-punktgarantien i det danske marked. Den skal gøre det mere enkelt for landmanden at gøre det rigtige. For miljøet og for pengepungen.

Hvad omfatter 4-punktsgarantien?

Yara 4-Punktsgaranti omfatter samtlige faste gødninger i Yaras sortiment til dansk landbrug og dækker områderne: spredning, indhold, miljø og sikkerhed. Garantien sikrer at det enkelte landbrug både nu, men også i fremtiden kan leve op til de stigende krav, som stilles til produktion af fødevarer og til landbrugsdrift.

1. Spredning – Optimal spredning på 36 meter

Et af garantiens hovedpunkter er at sikre dig som landbruger en bedre profitabilitet igennem anvendelse af det bedst mulige gødningsprodukt. En kvalitetsgødning med rette kornstyrke og rette fordeling i kornstørrelser kan spredes jævnt på selv store arbejdsbredder. En god gødningskvalitet betyder altså bedre spredning i marken, men også større effektivitet med besparelser på tidskontoen og færre problemer med håndteringen. En jævn spredning giver optimal adgang til nærringsstofferne for alle planter i marken, hvilket øger profitabiliteten og begrænser risikoen for kvælstoftab til den omliggende natur.

Mere om Spredning..

2. Indhold – Korrekt indhold afstemt dansk landbrug

Når du anvender en Yara gødning kan du være sikker på at den altid indeholder det deklarerede næringsindhold, samt den angivne mængde. Yara laver løbende kontrol på indhold og vægt både i produktionen og i opsækningen. Yaras gødninger er alle samgranulerede, hvilket betyder at hvert deklareret næringsstof er at finde i hvert enkelt gødningskorn. På denne måde er landmanden altid sikret en jævn fordeling af næringsstofferne i alle dele af marken. Med baggrund i mere end 100 år i dansk landbrug udvikler Yara desuden løbende gødningstyper med et indhold afstemt danske afgrøder og forhold.

Mere om Indhold..

3. Miljø - Mest klima- og miljøvenlige handelsgødning

Med Yaras gødninger sikrer du lavest mulige CO2 aftryk fra din handelsgødning på dine marker samt et deklareret indhold af cadmium, som ligger hele 45 gange under EU's grænseværdier. Samtidig kan du med Yaras støtteværktøjer såsom Yara N-Sensor, Yara N-tester, YaraIrix og Atfarm, der alle bygger på Yaras omfattende forsøgsdata og viden om gødning, sikre bedst mulige udnyttelse af dit kvælstof. Til glæde for miljøet og ikke mindst din pengepung.

Mere om Miljø..

4. Sikkerhed - Din sikkerhed for god gødning

Når du vælger Yara gødninger kan du vide dig sikker på at produkter, anbefalinger til brug og de mange støtteværktøjer er udviklet med henblik på at skabe optimal lønsomhed i din produktion under bedst mulige hensyn til miljøet og lokale danske forhold. Med vores tilstedeværelse i dansk landbrug siden 1919 har du samtidig sikkerhed for adgang unik viden og til kvalificeret vejledning omkring bedste anvendelse i dansk landbrug. Og skulle der opstå udfordringer i brugen af vores gødninger er vi tæt på til at afhjælpe situationen i tæt samarbejde med vores grovvareforhandlere.

Mere om Sikkerhed..