Yara N-Tester™

N-Tester™ er et håndholdt værktøj, der hurtigt og nemt gør det muligt at måle en voksende plantes kvælstofbehov.

N-Tester - mål kvælstofoptaget

Ved at måle plantens kvælstofbehov gives hurtige og præcise anbefalinger for afgrødens resterende kvælstofbehov i vækstsæsonen. På denne måde kan størrelsen af eksempelvis den afsluttende gødningstildeling optimeres og der kan tilføres kvælstof på N-optimum. Denne tildeling kan med fordel gradueres med Atfarm. 

Spørg dine planter

Planternes næringsstatus bestemmer mængden af den resterende kvælstofmængde. Med N-Testeren er det muligt at identificere kvælstofsbehovet for planterne direkte på marken på en nem og hurtig måde. Kvælstofsbehovet er aldrig konstant og kan variere betydeligt fra år til år og mark til mark. 

Sådan fungerer N-testeren 

N-tester måler klorofylindholdet i bladet som afspejler kvælstofstatus i planterne. Ved at sende en lille lysstråle gennem bladet og opfange dette i en lille fotocelle måles absorbancen i bladet. Jo mindre lys som trænger gennem bladt jo større er klorofylindholdet og dermed kvælstofindholdet i bladet. 

Udfra målinger i et stort antal forsøg med stigende kvælstoftilførsel i flere forskellige afgrøder, er det muligt at sammenholde N-tester målinger med behovet for den optimale kvælstofmængde. Målingerne er lavet på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen og sammenhængen mellem N-tester måling og kvælstofbehov / status gælder for disse tidspunkter. 

N-testeren er ligeledes kalibreret til den enkelte sort, så der tages højde for at sorter har forskelligt indhold af klorofyl. Nogle sorter fremtræder naturligt ”mere grønne” i vækstsæsonen. 

Da N-Tester giver et billede af situationen på måletidspunktet, anbefaler vi, at du måler afgrøden flere gange ugen før den planlagte gødningstildeling. På den måde kan du se om afgrøden bliver grønnere, eller om den mister farve. Dette giver et billede af, hvordan kvælstof leverancen fra jorden ser ud, og letter vurderingen af, om kvælstoftildelingen skal sænkes eller øges ud fra den opnåede målte værdi. 

Kan anvendes i mange afgrøder 

Takket være omfattende forsøg og målinger i både Danmark og i andre lande kan Yara N-Tester bruges i mange forskellige afgrøder: 

  • Vinterhvede (vækststadie 37-59) 
  • Vårhvede (vækststadie 37-59) 
  • Foder og maltbyg (vækststadie 32-37) 
  • Havre (vækststadie 32-37) 

Hvert år opdateres kalibreringerne og anbefalingerne. Opdateringerne er baseret på en voksende database og tilpasses til nye sorter på markedet. 

Hvordan udføres målingen? 

Målingen udføres på det vækststadie som er angivet til afgrøden. Målepunktet bør være i midten af bladet på det yngste fuldt udviklede blad. I vinterbyg, vinterrug og vinterhvede anbefales det først at måle på fanebladet fra stadie 45, mens der måles på næst øverste blad i stadie 37-43.  

I vårbyg og andre vårsåede afgrøder måles der på det fuldt udviklede blad i stadie 32-37. 

Målingen udføres på tredive tilfældige planter fra marken udtaget ved at gå diagonalt gennem marken.  

Yara N-tester BT 

Yara N-tester BT bestilles og anvendes via Atfarm og virker via appen Atfarm (downloades via google play eller appstore).  

For at bestille N-Tester BT opretter du en konto i Atfarm her.  

Når du er logget ind, kan du gå videre med bestillingen ved at klikke på «opgradering» i nederste venstre hjørne. Derefter vælger du den pakke, du ønsker at købe, og tilføjer dine kreditkort- / betalingsoplysninger. Det er også muligt at købe en kombineret pakke med både Yara N-Tester BT og VRA-funktionaliteter. 

Når du skal bruge N-tester BT til måling i marken, downloades appen Atfarm (gratis), som gør det muligt at tilknytte N-tester BT til din smartphone. Så er du klar til at måle kvælstofbehovet i afgrøderne. 

Billedanalyse i Atfarm 

I vinterraps og vinterhvede har du desuden mulighed for at lave billedanalyse af kvælstofoptaget i de tidlige vækststadier via Atfarm appen. Dette kan bruges til at vurdre plantevæksten og støtte op om en efterfølgende N-tester måling.