Yara N-Tester™

N-Tester™ er et håndholdt værktøj, der hurtigt og nemt gør det muligt at måle en voksende plantes kvælstofbehov. N-Testeren findes nu i to modeller: Den klassiske N-Tester og N-Tester BT. Du kan læse mere om de to modeller her.

N-Tester - mål kvælstofoptaget

Den næste generation af N-Testerer, der kan måle kvælstofoptaget i planten er nu kommet. Bluetooth N-Testeren kan hurtigt og præcist måle plantens kvælstofoptag. Denne model følger i fodsporene på den klassiske N-Tester, som hurtigt og præcist måler kvælstofoptaget og på den baggrund giver en anbefaling til 2 og 3 tildeling. Den nye hardwareløsning arbejder sammen med YaraIrix app’en, hvilket giver en hurtig og stor brugervenlighed. Her gemmes tidligere resultater i din app, så du nemt og hurtigt kan finde dem frem igen. Det nye værktøj er udviklet af Yaras digitale landbrugsafdeling.

Ved at måle plantens kvælstofbehov gives hurtige og præcise anbefalinger for den pågældende mark, hvilket hjælper til at finjustere anvendelsen af gødning gennem vækstsæsonen. Dette er formålet med YaraIrix og kan resultere i højere udbytter og give miljømæssige forbedringer. 

Spørg dine planter

Planternes næringsstatus bestemmer timingen og mængden af gødning. Med den klassiske N-Tester og Bluetooth N-Testeren er det muligt at identificere kvælstofsbehovet for planterne direkte på marken på en nem, sikker og hurtig måde. Kvælstofsbehovet er aldrig konstant og kan variere betydeligt fra år til år og mark til mark. Ved at opsplitte brugen af kvælstof i flere omgange, er det muligt at optimere mængden af kvælstof efter de behov, som planterne har på den pågælende mark det pågældende år. 

En planteanalyse med YaraIrix og enten den klassiske N-Tester eller Bluetooth N-Testeren giver værdifuld information omkring den nuværende næringsmæssige status for planten. For kornsorter udregnes den optimale kvælstofmængde på tidspunktet for stænglens forlængelse og aks fremkomsten.

Hvilke afgrøder kan YaraIrix bruges i?

YaraIrix er kalibreret til at kunne bruges i flere forskellige afgrøder og i forskellige vækststadier i sæsonen. YaraIrix virker i vinterhvede og raps i de tidlige vækststadier. Hvis du ønsker at udvide med vår- og vinterbyg, rug, triticale eller majs og lave målinger der kan hjælpe til at bestemme kvælstofsmængden i anden og tredje tildeling, anbefaler vi at købe den klassiske N-Tester eller Bluetooth N-Testeren.
Du er meget velkommen til at kontakte os for priser mere information på telefon 7922 3366.

Hvordan udføres målingen?

Måletidspunktet er fra stadig 37-45 i vinterhvede, mens vårbyg måles i stadie 30-32. Målepunktet bør være i midten af bladet på det yngste fuldt udviklede blad. Tredive tilfældige prøver fra marken taget ved at benytte det sædvanlige ’W’ mønster, giver en gennemsnitlig værdi, som indikerer hvor meget kvælstof afgrøderne mangler.

N-Tester™ målingerne er stærkt påvirket af afgrødens sort og vækststadie. Derfor skal N-Testerens™ målinger justeres så de tager højde for disse variationer. Spørg din lokale Yara agronom for hjælp til justeringer og for anbefalinger af bestemte gødninger som passer til dine behov og N-Testerens™ målinger.