YaraSuna®

YaraSuna

I 2021 opkøbte Yara en finsk virksomhed, der har dyb viden og erfaring inden for recirkulering af næringsstoffer. Blandt produkterne finder man pilleterede gødninger til økologisk jordbrug, og med opkøbet er Yara således i stand til at tilbyde økologiske gødninger i løbet af 2022.

Disse organiske gødningsprodukter er underlagt Yaras strenge kvalitetsstandarder både for indholdsstoffer og fysiske egenskaber. Det betyder, at de er pilleteret med et minimum af smuld og kan anvendes til kombisåning og placering eller bredspredes med gødningsspreder, hvorefter det nedhavres.

For de to udvalgte gødninger gælder, at de indeholder animalske kategori 2 og 3 biprodukter, jf. EU-forordning 1069/2009 og DK Bekendtgørelse 302/11. For disse produkter gælder visse regler. Udover nævnte krav kan der i forskellige brancher være kvalitetskrav og ordninger, som stiller specifikke krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at planteavlsrådgivning
konsulteres inden brug af gødningen.