Calciumnitratgødninger af høj kvalitet, som indeholder hurtigtvirkende kvælstof og styrkende calcium.

BASIC - YaraLiva

"Liva" er det oldnordiske ord for liv, hvilket er betegnende for disse produkter, der hurtigt giver liv til afgrøderne.

YaraLiva® produkterne er letopløselige og klorfrie gødninger, som hovedsageligt indeholder kvælstof på nitratform. Nitratkvælstof er direkte tilgængeligt for planterne, og derfor hurtigtvirkende også under tørre forhold, da YaraLiva opløses ved meget lav fugtighed. Således er planternes optagelse af kvælstof fra YaraLiva meget effektiv og nem at styre.

YaraLiva produkterne har udover en kvælstofeffekt også en calciumeffekt. Til trods for et umiddelbart højt calciumindhold i de danske jorder, har tilførsel af vandopløseligt og lettilgængeligt calcium vist sig nyttig i flere kulturer, hvor der opnås et bedre økonomisk udbytte i form af kvalitetsprodukter med større holdbarhed.

Er du interesseret i at se vores samlede sortimentsoversigt for 2023/2024?