Pressemeddelelse

Oslo, 24. september 2021: Med henvisning til annonceringen om at Yara vil begrænse sin ammoniak produktion på grund af øgede naturgaspriser, understreger Jorge Noval, president for Yara Industrial Solutions, Yara’s forpligtelse til å opretholde forsyningerne så langt som mulig.

For at sikre fortsat levering av vigtige produkter til vore industrikunder i Europa, må vi imidlertid indføre en midlertidig tillægsafgift på salgspriserne på følgende produkter:

  • NH3 / ammoniak +200 EUR/ton
  • Urea +180 EUR/ton
  • Salpetersyre +60 EUR/ton

For slutproduktet Air1 – AdBlue® by Yara, svarer tillægsafgiften 58 EUR/ton -  lig med 6,3c EUR per liter.

«Vi har en forpligtelse til å opretholde pålidelige forsyninger til vores kunder hvor det er mulig. Disse midlertidige pristillæg er nødvendige for å dække omkostningerne», udtaler Noval.

Samtidig med tillægsafgiften vil eventuelle eksklusive leverings forpligtelser blive sat ud af kraft.

Ovennævnte tiltag iværksattes 1. oktober 2021 med varighed på ubestemt tid. Yara vil fortsætte å overvåge situationen nøje og vurdere tiltagene månedlig.