Broccoli

Broccoli har stort set de samme næringsbehov som blomkål, dog med et lidt mindre totalbehov. En jævn kvælstoftildeling er vigtig for at give en stabil vækst, frodige, kraftige og store hoveder.

For meget kvælstof kan resultere i hule stængler og kan øge faren for at blade vokser igennem hovedet. Broccoli er udsat for bor- og molybdænmangel. Bormangel giver først brun marv og derefter et hulrum i stængelen. For at sikre planten mod sygdomme som går gennem plantevævets svage steder, f.eks. blødråd i hovedet, er det vigtigt at fokusere på kalciums essentielle rolle i at styrke cellevæggene.

YaraLiva Kalksalpeter indeholder lettilgængeligt kalcium.

Gødningsforslag til broccoli