Har du styr på din kvælstoftildeling?

Kvælstofniveauet varierer fra år til år og fra mark til mark. Vi har igennem mange år arbejdet målrettet på at finde og ramme kvælstofoptimum. For at kunne gøre dette, anvender vi forskellige gødningsstrategier, digitale værktøjer og gode råd. 

Få vores anbefalinger