AdBlue® til køretøjer

AdBluue

   

Hvad er AdBlue®?

AdBlue bruges til at reducere NOx-emissioner fra køretøjer, der er udstyret med SCR-teknologi

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dit dieselkøretøjs udstødningsgas til uskadeligt kvælstof og vanddamp og reducerer dermed betragteligt emissionerne af kvælstofoxider (NOx), som er en væsentlig kilde til forurening af atmosfæren, og som medfører smog i bymidter. Ifølge undersøgelser udført af Verdenssundhedsorganisationen vides NOx-emissioner at virke forværrende på astma.

Siden 2005 har den europæiske lovgivning vedr. dieselkøretøjer krævet en drastisk reduktion af NOx-emissionerne. Køretøjsproducenter – og først og fremmest producenter af store godskøretøjer – har været nødt til at omkonstruere udstødningssystemerne på deres køretøjer. Stadigt flere dieselbiler, traktorer og andre ikke-vejgående køretøjer udstyres i dag også med SCR-systemet i udstødningsrøret.

Practical tips
Practical tips

Praktiske anbefalinger

AdBlue er meget nemt at bruge og er et uskadeligt stof. Det er hverken et brændstof eller et brændstofadditiv, men en meget ren ureaopløsning, som fyldes i en særlig AdBlue-tank i dit køretøj. Tanken skal fyldes, når en indikator i instrumentpanelet gør opmærksom på det. AdBlue er ikke farligt, da det hverken er antændeligt eller eksplosivt. Det er klassificeret som væske, der kan transporteres med minimal risiko. Hvis du nogensinde får AdBlue på hænderne, skal du bare vaske dem grundigt med vand. Få mere at vide om, hvordan man bruger AdBlue:

Lær mere

Hvad er SCR-teknologi til lastbiler, busser, ikke-vejgående køretøjer og biler?

"SCR" er navnet på en efterforbrændingsteknologi til behandling af udstødningsgassen i dieselkøretøjer, som gør dem i stand til at reducere deres skadelige emissioner af NOx (kvælstofoxider). SCR er den engelske forkortelse for Selective Catalytic Reduction. Denne teknologi kræver brug af en reagens ved navn AdBlue. Næsten alle de større motorproducenter benytter denne teknologi for at overholde den seneste lovgivningskrav til emission af NOx (kvælstofoxider).

De vigtigste komponenter i SCR-systemet er:

  • SCR-katalysatoren
  • AdBlue-indsprøjtningsenheden
  • AdBlue-tanken
  • AdBlue-indsprøjtningsstyreenheden.

Hvordan fungerer AdBlue sammen med SCR-teknologien?

AdBlue sprøjtes fra køretøjets særlige AdBlue-lagertank ind i udstødningsrøret før SCR-katalysatoren, men efter motoren. Når stoffet opvarmes i udstødningsgassen, bliver AdBlue-væsken til ammoniak (NH₃) og kuldioxid (CO₂). Når kvælstofoxidgasserne (NOx) fra udstødningsrøret reagerer med ammoniakken i katalysatoren, bliver de skadelige NOx-molekyler i udstødningsgassen omdannet til uskadeligt kvælstof og vand, der frigives til atmosfæren som vanddamp.

Skal jeg vedligeholde mit køretøjs SCR-system?

SCR-systemet er installeret i dit køretøj af producenten og fungerer automatisk. Det er ikke nødvendigt, at du vedligeholder eller ændrer på det. AdBlue indsprøjtes automatisk i udstødningsgassen afhængigt af køretøjets motorbelastning. Forbruget af AdBlue er en størrelse, som køretøjsproducenten fastlægger.

Hvis du vil sikre, at dit SCR-system arbejder korrekt, skal du sørge for at bruge AdBlue af høj kvalitet som f.eks. produktet, der sælges af Yara under varemærket Air1. På den måde beskytter du din investering i dit køretøj bedre, da reagenser af lav kvalitet ikke er tilstrækkeligt rene og kan være kontamineret med urenheder. Det kan medføre skader på din katalysator og betyde meget bekostelige reparationer, som producentens garanti ikke vil dække.

AdBlue fra Yara produceres af en opløsning af ekstremt ren, jomfruelig urea. Urea produceres syntetisk af ammoniak og CO₂ (kuldioxid), hvorfra Yaras AdBlue udtrækkes direkte som "koncentreret" urea. Denne proces er markant anderledes i forhold til fremstillingen af urea til gødningsstoffer. AdBlue-processen er kvalitetssikret med henblik på at garantere opretholdelse af den korrekte og meget strenge specifikation, så kvaliteten og renheden af Yaras AdBlue-produkt altid er givet. Få mere at vide om vigtigheden af kvaliteten af AdBlue.

AdBlue-forhandlare

Hvis du vil føje AdBlue til det udvalg af produkter, du allerede tilbyder dine kunder: Gør det ved at vælge varemærket, der sætter standarderne: Yaras Air1!

Forsyningssikkerhed med Air1

AdBlue er en opløsning af meget rent urea. Yara er en af verdens førende producenter af urea, fremstiller AdBlue på flere fabrikker i Europa og driver verdens største AdBlue-fabrik i Sluiskil i Holland. Med Yara som leverandør kan du regne med en stabil forsyningssikkerhed, når og hvor du har brug for det – hvor som helst i verden.

Stol på AdBlue af høj renhed med Air1

Vores AdBlue udvindes direkte fra produktionen af urea ved en specialiseret kvalitetsproces, hvilket garanterer renheden. Dette er af største vigtighed, idet ikke alle producenter af AdBlue følger denne proces, hvilket kan have indvirkning på kvaliteten. Da SCR-katalysatoren er ekstremt følsom over for urenheder, er det vigtigt at kunne stole på produktkvaliteten via en forsyningskæde, der er dedikeret til AdBlue. Kræv den bedste kvalitet til dine kunder.

En AdBlue-ekspert ved din side

Yaras varemærke Air1 har kunnet fås helt tilbage fra AdBlue-markedets begyndelse i 2005. Vi var en af pionererne bag produktet sammen med producenterne af de køretøjer, der benytter SCR-teknologien. Vi kender alle hemmelighederne, og vi lader dig få udbytte af denne unikke ekspertise, så du kan komme i gang på dette marked. Det er betryggende at vide, at man har en ekspert ved sin side, når man indfører nye produkter.

Hvor finder jeg AdBlue?

Air1, som er Yara's AdBlue-varemærke, fås via et netværk af autoriserede Air1 AdBlue-distributører. Du kan købe AdBlue på detailstationer eller hos forhandlere af brændstof og andre reservedele til tunge køretøjer. AdBlue kan leveres direkte til dit depot eller din garage som bulk-produkt fra tankvogn til din bulk-lagertank eller emballeret i en IBC eller tromle.

Vores Air1-distributører leverer lokal service til dig. Det kan godt være, at din eksisterende leverandør af brændstof og smøremidler faktisk også er autoriseret leverandør af Air1 AdBlue. Prøv at spørge din aktuelle leverandør om Air1 AdBlue fra Yara.

AdBlue app

Find din nærmeste AdBlue-distributør

Hvorfor ikke prøve vores gratis smartphone-app, hvis du netop er undervejs? Air1-app'en udnytter GPS-teknologi til at vise dig den nærmeste Air1-detailstation eller hjælper dig med at finde en Air1-detailstation langs din planlagte rute.

Download vores gratis app i dag, og del den med dine venner:

Download AdBlue-app'en til Android

Download AdBlue-app'en til iOS

Brug kvalitets-AdBlue: Yaras Air1®-varemærke

AdBlue benyttes i dieselkøretøjer, der er udstyret med SCR-teknologi. Yara er en af verdens førende producenter af AdBlue, og virksomhedens Sluiskil-fabrik i Holland er verdens største AdBlue-produktionsanlæg. Yaras AdBlue-varemærke, Air1, leveres via et netværk af Air1-forhandlere, så produktet kan komme ud til vores lokale markeder i hele verden.

AdBlue til erhvervskøretøjer

AdBlue til erhvervskøretøjer

AdBlue til mobile, ikke-vejgående køretøjer

AdBlue til mobile, ikke-vejgående køretøjer

AdBlue til biler og andre passagerkøretøjer

AdBlue til biler og andre passagerkøretøjer

AdBlue til diesellokomotiver

AdBlue til diesellokomotiver

Kontakt os

Claus Bertelsen
Claus Bertelsen
Produktchef AdBlue/Air1

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).