Hvad er AdBlue®?

AdBlue bruges til at reducere NOx-emissioner fra køretøjer, der er udstyret med SCR-teknologi

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dit dieselkøretøjs udstødningsgas til uskadeligt kvælstof og vanddamp og reducerer dermed betragteligt emissionerne af kvælstofoxider (NOx), som er en væsentlig kilde til forurening af atmosfæren, og som medfører smog i bymidter. Ifølge undersøgelser udført af Verdenssundhedsorganisationen vides NOx-emissioner at virke forværrende på astma.

Siden 2005 har den europæiske lovgivning vedr. dieselkøretøjer krævet en drastisk reduktion af NOx-emissionerne. Køretøjsproducenter – og først og fremmest producenter af store godskøretøjer – har været nødt til at omkonstruere udstødningssystemerne på deres køretøjer. Stadigt flere dieselbiler, traktorer og andre ikke-vejgående køretøjer udstyres i dag også med SCR-systemet i udstødningsrøret.

Practical tips
Practical tips

Praktiske anbefalinger

AdBlue er meget nemt at bruge og er et uskadeligt stof. Det er hverken et brændstof eller et brændstofadditiv, men en meget ren ureaopløsning, som fyldes i en særlig AdBlue-tank i dit køretøj. Tanken skal fyldes, når en indikator i instrumentpanelet gør opmærksom på det. AdBlue er ikke farligt, da det hverken er antændeligt eller eksplosivt. Det er klassificeret som væske, der kan transporteres med minimal risiko. Hvis du nogensinde får AdBlue på hænderne, skal du bare vaske dem grundigt med vand. Få mere at vide om, hvordan man bruger AdBlue:

Lær mere

Hvad er SCR-teknologi til lastbiler, busser, ikke-vejgående køretøjer og biler?

"SCR" er navnet på en efterforbrændingsteknologi til behandling af udstødningsgassen i dieselkøretøjer, som gør dem i stand til at reducere deres skadelige emissioner af NOx (kvælstofoxider). SCR er den engelske forkortelse for Selective Catalytic Reduction. Denne teknologi kræver brug af en reagens ved navn AdBlue. Næsten alle de større motorproducenter benytter denne teknologi for at overholde den seneste lovgivningskrav til emission af NOx (kvælstofoxider).

De vigtigste komponenter i SCR-systemet er:

  • SCR-katalysatoren
  • AdBlue-indsprøjtningsenheden
  • AdBlue-tanken
  • AdBlue-indsprøjtningsstyreenheden.

Hvordan fungerer AdBlue sammen med SCR-teknologien?

AdBlue sprøjtes fra køretøjets særlige AdBlue-lagertank ind i udstødningsrøret før SCR-katalysatoren, men efter motoren. Når stoffet opvarmes i udstødningsgassen, bliver AdBlue-væsken til ammoniak (NH₃) og kuldioxid (CO₂). Når kvælstofoxidgasserne (NOx) fra udstødningsrøret reagerer med ammoniakken i katalysatoren, bliver de skadelige NOx-molekyler i udstødningsgassen omdannet til uskadeligt kvælstof og vand, der frigives til atmosfæren som vanddamp.

Skal jeg vedligeholde mit køretøjs SCR-system?

SCR-systemet er installeret i dit køretøj af producenten og fungerer automatisk. Det er ikke nødvendigt, at du vedligeholder eller ændrer på det. AdBlue indsprøjtes automatisk i udstødningsgassen afhængigt af køretøjets motorbelastning. Forbruget af AdBlue er en størrelse, som køretøjsproducenten fastlægger.

Hvis du vil sikre, at dit SCR-system arbejder korrekt, skal du sørge for at bruge AdBlue af høj kvalitet som f.eks. produktet, der sælges af Yara under varemærket Air1. På den måde beskytter du din investering i dit køretøj bedre, da reagenser af lav kvalitet ikke er tilstrækkeligt rene og kan være kontamineret med urenheder. Det kan medføre skader på din katalysator og betyde meget bekostelige reparationer, som producentens garanti ikke vil dække.

AdBlue fra Yara produceres af en opløsning af ekstremt ren, jomfruelig urea. Urea produceres syntetisk af ammoniak og CO₂ (kuldioxid), hvorfra Yaras AdBlue udtrækkes direkte som "koncentreret" urea. Denne proces er markant anderledes i forhold til fremstillingen af urea til gødningsstoffer. AdBlue-processen er kvalitetssikret med henblik på at garantere opretholdelse af den korrekte og meget strenge specifikation, så kvaliteten og renheden af Yaras AdBlue-produkt altid er givet. Få mere at vide om vigtigheden af kvaliteten af AdBlue.