Kepaløg

Løg er kræsne både når det kommer til jord og gødning. Godt drænet muldholdig sand- eller morenejord i god forfatning er bedst når der dyrkes løg. Let sandjord eller tung lerjord er mindre egnet. Fordi løg er udsatte overfor saltskader i de tidlige vækststadier, særligt såløg, er klorfattig gødning den eneste løsning.

Faren for saltskade er også årsagen til, at det er normalt at splitgødske med NPK, specielt på lette jorde. Såløg og planteløg er de mest udsatte for saltskader. Symptomerne er dårlig spiringsevne og rodskader.
Stikløg er noget mere robuste. Faren for saltskade er også tilstede ved brug af meget husdyrgødning i foråret. Når kvælstofmængden skal bestemmes i løg, bør tidligere afgrøde og indholdet af muld i jorden tages med i overvejelserne. For store kvælstofmængder kan gå ud over langringsevnen.
Så- og planteløg er udsatte overfor fosformangel lige efter såningen. Rækkegødskning med en fosforrig NPK gødning vil give gode vækstbetingelser i de tidlige vækststadier. På kaliumfattige jorde vil splitgødskning med NPK være det mest rigtige. En delgødskning med Tropicote eller Nitrabor (begge kalksalpeter, sidst nævnte med Bor) i juni anbefales.
Kepaløg er også udsatte for surjordsskader. Regulering af pH i jorden og jævnlig kalkning er derfor vigtig. For stærk kalkning og høj pH kan medføre sink- og manganmangel.

Gødningsnorm

I kg/ha N P K Mikronæringsstoffer
Kepaløg* 150 (140-170) 60 (30-80) 170 (150-180) **Mn, Cu,S

*Klorfølsom afgrøde
**Løg er følsomme over for mikromangler og følgende sprøjteprogram med YaraVita kan anbefales.

Produkt Anvendelse Effekt på Fordele
YaraVita Bortrac 150 Fra 15 cm højde, indtil løg dannelse Vækst, kvalitet Optimal skudvækst, højt calcium optagelse og lagrings kvalitet
YaraVita Mantrac 500 Fra 15 cm højde Skudvækst  Optimal vækst og løgdannelse
YaraVita Zintrac 700 Fra 15 cm højde Skudvækst, kvalitet  Optimal vækst og lagrings kvalitet
YaraVita Coptrac 500 0.5 L/ha fra 15 cm højde, gentag med 14 dages intervaller Vækst, kvalitet  Optimal vækst og skind kvalitet