De rette gødningstyper til dine markers behov

Yara gødning produceres til dansk landbrug og danske forhold. Herunder finder du vores forskellige gødningstyper og vi giver dig vores råd til hvilken gødningstype, der passer bedst til dine marker og afgrøder. Planterne kræver forskellige mængder mikro- (bor, mangan, osv.) og makronæringstoffer (kvælstof, fosfor, kalium) og med Yaras specialudviklede gødningstyper, er du sikret den rette sammensætning af næringsstoffer til hver enkelt plantes behov.

Yaras gødningssortiment udgør den mest komplette portefølje inden for landbruget. Dette er fundamentet for at opnå høje udbytter samt sunde afgrøder og er et resultat af Yaras globale samt lokale viden om plantenæringsstoffer. Yara producerer kvalitets gødning til dine marker og afgrøder, som sikrer væksten år efter år. Planternes og markernes behov for makronæringsstoffer bør have højeste prioritet og derfor fokuserer vi altid på en langsigtet gødningsstrategi, som både sikrer det optimale resultat i år, men også passer på jordens ressourcer på længere sigt.

Se vores forskellige gødningstyper her:

Download af sortiment

Hent vores Gødningssortiment

En god gødningsstrategi sikrer afgrøderne næringsstoffer i tilstrækkelige mængder til at opnå et højt udbytte og en god kvalitet. Således balancerer en god gødningsstrategi
output og input og sikrer, at udnyttelsen af næringsstofferne er så stor som muligt. Sammensætningen af næringsstoffer i Yaras gødningssortiment er tilpasset afgrødernes behov og indeholder både produkter til landbrug, frilandsgrønsager og gartneri.Er du interesseret i at se vores samlede sortiment, kan du hente det her.