Kinakål

Kinakål skal have en jævn vækst med tilgængeligt vand og næring gennem hele vækstperioden. Det er derfor vigtigt at dele kvælstof-mængden, således at der tildeles en delgødskning med Tropicote før begyndende hoveddannelse og derefter anvendelse af YaraLiva Nitrabor for at sikre borforsyningen.

Kvælstofgødningen reguleres efter tidlige afgrøde og muldindhold i jorden. På lette jorde kan en ekstra gødskning i form af Tropicote, uden for gødningsplanen, være aktuelt efter store nedbørsmængder. For lidt gødning kan gøre kinakålen mere udsat overfor at gå i stok, (mens for meget kvælstof sent i væksten kan øge faren for bladrandsskader.

Et problem i produktionen af kinakål er bladrandsskader, råd og svamp hvilket alt sammen primært skyldes calciummangel i unge bladkanter. Dette er en fysiologisk skade som er meget kompleks. Det er vigtigt at planten har tilgængeligt vandopløseligt calcium, f.eks. gennem Tropicote. Det er samtidig også vigtigt at planten har en jævn vækst og velfungerende rødder. Jævn nærings- og vandtilgang er derfor meget vigtig. En balanceret gødskning med moderate kvælstofniveauer hjælper også til et godt resultat. Temperatursvinger og udsving i luftfugtigheden har en stor indvirkning på calcium tilstrømningen til de yngste bladkanter, men dette kan være svært at påvirke ved dyrkning på friland. Vanding med 1,5 o/oo YaraLiva™ Calcinit opløst i vandet kan have nogen virkning.

Gødningsnorm:

Kg/ha N P K Mikronæringsstoffer
Kinakål 140 (100-180) 30 (20-40) 140 (120-160) B, S