Yara Danmark

Yara Danmark A/S
Vesterballevej 27 
DK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 7922 3366
E-mail: Email

 

Yara Danmarks hovedkontor for agronomi, salg og marketing er placeret i Fredericia. Vores egne specialiserede terminaler til håndtering af gødning er placeret i Randers og Vordingborg. På vores gødningsterminal i Randers kommer størstedelen af alle vores faste gødninger til det jyske marked ind og bliver lagret og/eller opsækket. Derudover har vi en terminal for flydende gødning, Flex Gødning, på Masnedø tæt ved Vordingborg.

Vi har en global tilstedeværelse med omkring 17.500 ansatte og kontorer i over 60 lande.

 

Løsninger til landmanden

Yaras gødningsafdeling sælger mineralske gødninger, der er specielt tilpasset de danske jord-, klima- og vækstforhold.

Yaras udvikling af bæredygtige gødningstyper og intelligente teknologier til præcisionsgødskning, gør det muligt for landmanden at arbejde stadig mere bæredygtigt, mere effektivt og sikre bedre udbytter og kvalitet i sine afgrøder.

Med vikingeskibet som kendetegn, har vi siden begyndelsen i 1905 været landmandens garant for bedste gødningskvalitet og dermed også for et optimalt resultat i marken. Yara har betjent de danske landmænd siden 1919.

Yaras internationale mission er både enkel og meget ambitiøs: Vi vil gå forrest i at brødføde verdens voksende befolkning på en ansvarlig måde og samtidig passe på vores jordklode.
Løsninger og produkter inden for plantenæring samt redskaber inden for præcisionsjordbrug gør det muligt for landbruget at øge udbytter og forbedre produktkvaliteten, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

 

Løsninger til industrien

Yara Danmark har også en afdeling inden for salg af industrielle produkter til miljøforbedringer samt en lang række forskellige brancher og processer. Produkterne er hovedsageligt baseret på kvælstof. Med mere end 100 års erfaring inden for industriel brug af kvælstof tilbyder vi komplette industrielle løsninger til bl.a. reduktion af nitrogeNOxider (NOx) og svovlbrinte (H2S), som hjælper vores kunder til at overholde de stadig strengere krav indenfor miljølovgivningen. Vores miljø- og industriløsninger forbedrer luftkvaliteten og reducerer udslip.

Derudover har vi også vores salpetersyre skibsterminal og tankanlæg på Prøvestenen i København. I tillæg driver vi en række lokale lagre og tankinstallationer strategisk placeret rundt i Danmark. Med Yaras globale produktionsapparat i ryggen samt ovennævnte danske logistik set-up, er vi i stand til at tilbyde kvalitetsprodukter med meget høj leveringssikkerhed udført på en sikker og ansvarlig måde.

 

Certificeringer og kontrolrapport

Yara Danmark er certificeret efter standarderne for kvalitet (ISO9001), miljø (ISO14001) og arbejdsmiljø (ISO45001)

Kontrolrapport for Yara Danmark findes her.