Yara Danmark

 

Yara Danmark A/S driver i markedet en række terminaler, lagre og produktionsanlæg, som f.eks. salpetersyre terminalen på Prøvestenen i København, gødningsterminalerne i Randers og Vordingborg samt Flex Gødning på Masnedø. Hovedetkontoret ligger i Fredericia hvor alt salg, bogholderi og markedsføring er lokaliseret.

Professionelle løsninger til landmanden

Yaras gødningsafdeling sælger mineralske gødninger, der er specielt tilpasset de danske jord-, klima- og vækstforhold. Med mere end 100 års erfaring inden for plantenæringsstoffer ved vi, hvor meget gødningskvaliteten samt det at have de rigtige værktøjer og hjælpemidler betyder for en god vækst og dermed et godt udbytte.

Selv om vores hovedkontor ligger i Fredericia, hvor størstedelen af vores salgs- og marketingsrelaterede opgaver foregår, dækker vi stort set hele Danmark idet vi har flere lokationer. 
I Jylland ligger vores gødningsterminal i Randers, hvorfra størstedelen af alle vores faste gødninger til det jyske marked kommer ind og bliver lagret og/eller opsækket. På Sjælland ligger vores gødningsterminal i Vordingborg. Derudover har  vi en terminal for flydende gødning, Flex Gødning, på Masnedø tæt ved Vordingborg.

Løsninger til industrien

Løsninger til industrien er Yaras danske afdeling inden for salg af industrielle produkter til miljøforbedringer samt en lang række forskellige brancher og processer. Produkterne er hovedsageligt baseret på kvælstof. Med mere end 100 års erfaring inden for industriel brug af kvælstof tilbyder vi komplette industrielle løsninger til bl.a. reduktion af nitrogeNOxider (NOx) og svovlbrinte (H2S), som hjælper vores kunder til at overholde de stadig strengere krav indenfor miljølovgivningen. Vores hovedkontor er placeret i Fredericia, hvor fra vi styrer alle vores salgs- og marketingsaktiviteter samt logistik i hele Danmark.

Derudover har vi også vores salpetersyre skibsterminal og tankanlæg på Prøvestenen i København. I tillæg driver vi en række lokale lagre og tankinstallationer strategisk placeret rundt i Danmark. Med Yaras globale produktionsapparat i ryggen samt ovennævnte danske logistik set-up, er vi i stand til at tilbyde kvalitetsprodukter med meget høj leveringssikkerhed udført på en sikker og ansvarlig måde.

Certificeringer og kontrolrapport

Yara Danmark er certificeret efter standarderne for kvalitet (ISO9001), miljø (ISO14001) og arbejdsmiljø (ISO45001)

Kontrolrapport for Yara Danmark findes her.

Om Yara International

Yaras mission er både enkel og meget ambitiøs: Vi vil gå forrest i at brødføde verdens voksende befolkning på en ansvarlig måde og samtidig passe på vores jordklode.
Løsninger og produkter inden for plantenæring samt redskaber inden for præcisionsjordbrug gør det muligt for landbruget at øge udbytter og forbedre produktkvaliteten, samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Vores miljø- og industriløsninger forbedrer luftkvaliteten og reducerer udslip. Vi har en global tilstedeværelse med omkring 17.000 ansatte og kontorer i over 60 lande.