Porrer

På samme måde som løg giver porrer også god respons på lidt ekstra tilgængeligt fosfor tidligt i vækststadierne. Porrer trives bedst på muld- og lerholdigejorde, men også på sandjorde hvis den får nok vand og næring. Jorden bør have god næringsstatus.

Porrer udvikler et meget kraftigt rodnet. Den er lidt udsat for saltskader ved stærk gødskning lige før plantning. Det er derfor fordelagtigt at delgødske med Tropicote op til flere gange. Jo lettere jord, desto flere delgødskninger og mindre doser per. tilføring.
Vi ønsker kun vegetativ vækst i porrer. Derfor kræver den meget kvælstof. Får den for meget kvælstof sprækker bladskederne i skaftet og bladpladerne  deler sig ved høst.

Gødningsnorm

Kg/ha N P K Mikronæringsstoffer
Porrer* 100 (80-120) 50 (40-60) 110 (100-120) S

*Klorfølsom afgrøde