Information om gødning

Yara producerer gødningsprodukter af høj kvalitet. Produkterne er produceret af flere forskellige råstoffer og ved forskellige produktionsteknologier. Der er stor fokus på produkt- og produktionssikkerhed, hvilket sikres ved overholdelse af både den internationale lovgivning, men også via vore egne tekniske standarder. Og ved at bruge de bedst tilgængelige teknikker sikrer dette samtidig både vores medarbejdere og miljøet. Vores produktportfolio er bred og tilpasset markedskravene. Produkterne kan være granulerede eller prillede, hvilket kan spille en stor rolle når det omhandler håndtering og opbevaring af produkterne.