Information om gødning

Yara producerer gødningsprodukter af høj kvalitet. Produkterne er produceret af flere forskellige råstoffer og ved forskellige produktionsteknologier. Der er stor fokus på produkt- og produktionssikkerhed, hvilket sikres ved overholdelse af både den internationale lovgivning, men også via vore egne tekniske standarder. Og ved at bruge de bedst tilgængelige teknikker sikrer dette samtidig både vores medarbejdere og miljøet. Vores produktportfolio er bred og tilpasset markedskravene. Produkterne kan være granulerede eller prillede, hvilket kan spille en stor rolle når det omhandler håndtering og opbevaring af produkterne. Yara har udarbejdet et Produkt Management program (Product Stewardship), som sikrer at vi handler korrekt hele vejen gennem værdikæden, fra produktudvikling og indkøb af råstoffer over produktion, opbevaring og distribution til salg, levering og brug. Gennem programmet sørger Yara for en god rådgivning, som sikrer sundheden og sikkerheden for partnere og kunder. Samtidig sætter programmet fokus på miljømæssige problemstillinger, sikker fødevareprodukion og sikkerhed mod tyveri og forkert brug. Formålet med denne del af hjemmesiden er at fremhæve sikkerhedsspørgsmål, som opstår ved brug af gødning samt give de bedst mulige råd til alle i værdikæden.