Blomkål

Der dyrkes ofte to hold blomkål på samme areal. Mange tidlige blomkålssorter har behov for meget kvælstof for at opbygge tilstrækkeligt bladdække til at danne kvalitetsblomkål.

Ved 2. plantning efter den tidlige blomkål eller efter andre kålafgrøder bør gødnings mængderne reduceres. 400 – 700 kg YaraLiva™ Nitrabor vil give tilstrækkelige mængder kvælstof og kalcium. For meget kvælstof til blomkål kan give for stærk bladvækst og udsætte hoveddannelsen samt øge faren for bakterieråd i hovedet. For lidt kvælstof giver hurtigt reduceret kvalitet (ikke salgsbar) og reduceredet udbytte.

Lokal kalciummangel i blomkål giver glasagtige pletter på blomkålshovedet. Yara Liva Kalksalpeter og YaraLiva Nitrabor indeholder alle letopløseligt kalcium. Jævn vækst og moderate mængder kvælstof er vigtigt for at undgå lokal kalciummangel i planten. Blomkål er udsatte over for bormangel. Derfor er det vigtigt at benytte YaraLiva™ Nitrabor som en essentiel del af gødskningen. Alternativt kan YaraVita™ Bortrac tilføres som bladgødskning ved mangel. Bormangel kan forårsage hulrum i stængelen sammen med en brunfarvning og bakterieråd i hovedet.