YaraNutriox™: En effektiv forebyggende behandling imod H₂S

intro

Svovlbrinte, eller H₂S, er en giftig gas, som ofte findes i kloaksystemer, anlæg til behandling af kloakvand og industrielt spildevand. Gassen udvikler sig i kloakker som følge af biologisk aktivitet i spildevandet. 

Der findes mange systemer til bekæmpelse af ildelugtende forurening, der opstår som følge af svovlbrinte. Nogle af dem løser æugt problemet, mens andre, f.eks. YaraNutriox, er forebyggende. YaraNutriox er en naturlig proces, som Yara har udviklet på siden sidst i 1980'erne. Processen benyttes af hundredevis af kommuner i Europa og resten af verden, der har problemer med svovlbrinte. 

YaraNutriox er et system til forebyggelse af svovlbrinte og de lugte, gassen medfører. YaraNutriox virker på kilden til problemet og indsprøjter automatisk præcise mængder af specifikke næringsstoffer, hvor og når det er nødvendigt i kloaksystemer eller anlæg til behandling af kloakvand. Ved hjælp af komplekst modellerings- og doseringsudstyr sikrer systemet optimale indsprøjtningsmængder med henblik på eliminering af lugtgener i lokalsamfundet og samtidig forebyggelse af risikoen for, at medarbejdere eller offentligheden bliver udsat for denne ekstremt giftige gas. 

H₂S er siden 2010 blevet kategoriseret som en giftig gas i den Europæiske Union. Gassen er dødbringende, hvis koncentrationerne bliver for høje (> 1.000 ppm), og dens tilstedeværelse opdages som regel på grund af den karakteristiske lugt af "rådne æg". Over en vis koncentration vil svovlbrinte imidlertid bedøve lugtenerven, så lugten slet ikke kan opdages. Netop derfor er der så vigtigt at træffe forebyggende forholdsregler som f.eks. YaraNutriox, der sælges af Yara.

Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S

Hvad kan du lugte?

what do you smell?

Hvis du lider under lugtgener, der minder om lugten af rådne æg, er det meget sandsynligt, at generne skyldes svovlbrinte. læse mere om lugt af rådne æg:

læs mere

Kontakt os

Kontakt os
Kontakt os
Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S