Persondatapolitik

Samtykkeerklæring & Politik for behandling af personoplysninger

Denne politik for behandling af personoplysninger beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og beskyttet, når du samtykker til at modtage skræddersyet elektronisk markedsføring fra Yara Danmark A/S, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia ("vi" eller "os"). Denne markedsføring kan f.eks. bestå af agronomisk og kommerciel rådgivning, nyhedsbreve, undersøgelser, kampagner samt invitationer og information om forskellige arrangementer. Når du giver dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra os, bekræfter du, at du har fået information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og at du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger til de formål, nærmere beskrevet her i politik for behandling af personoplysninger.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen?
Yara Danmark A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, du giver os, og er ansvarlig for, at disse oplysninger behandles i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning, samt EUs direktiv om databeskyttelse (95/46/EF) og i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) pr. dennes ikrafttrædelsesdato.

2. Hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du udfylder en registreringsformular, som du modtager fra os enten elektronisk eller gennem personlig kontakt. De personoplysninger vi behandler i denne sammenhæng, er dit navn, adresse, e-mail og mobilnummer, samt evt. yderligere oplysninger om din bedrift/virksomhed såsom besætning, afgrøder, antal hektarer m.m.

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne sende dig skræddersyet markedsføring, agronomisk og kommerciel rådgivning, til analyseformål, udsendelse af nyhedsbreve, kampagner og invitationer til forskellige arrangementer, events som f.eks. messer, møder, undervisning eller webinarer. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til dette formål er dit samtykke, som du har ret til at trække tilbage når som helst ved at kontakte os på privacy.global@yara.com. Nogle gange er det juridiske grundlag for behandlingen, at det er nødvendigt til formål, der vedrører vores legitime interesse inden for markedsføring og til at udarbejde en profil over vores kunder, så vi kan skræddersy tilbud og ydelser til deres behov, så længe denne interesse ikke tilsidesættes af kundens ret til at kræve beskyttelse af personoplysninger. I denne henseende behandler vi oplysninger vedrørende kundens indkøbshistorik og præferencer, så vi bedre kan sætte os ind i kundens udfordringer og behov. Du har ret til at gøre indsigelse over for denne behandling som beskrevet i punkt 4.

Såfremt vi indgår en aftale med dig vedrørende salg af produkter eller ydelser, er det juridiske grundlag for behandlingen, at den er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for aftaleindgåelse.

Vi vil udelukkende dele dine personoplysninger med tredjeparts serviceudbydere, som udfører forretningsaktiviteter eller arbejder på vores vegne og efter vores instruks som databehandlere til de formål, som fremgår af denne politik for behandling af personoplysninger og i overensstemmelse med den relevante databehandleraftale. I det omfang det måtte være nødvendigt, deler vi desuden personoplysninger med andre Yara-selskaber og nøje udvalgte forretningspartnere i det omfang det måtte være nødvendigt for at kunne levere den service, du efterspørger, eller hvis du har givet samtykke til en sådan videregivelse til det formål, som fremgår af samtykket.

3. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er registreret hos os, i op til to år efter seneste kommercielle kontakt eller anden kommunikation, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid. Herefter slettes eller anonymiseres dine personoplysninger.

4. Dine rettigheder
Du kan når som helst (og uden beregning én gang om året) få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os pr. underskrevet brev (Yara Danmark A/S, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia). Hvis de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ikke relevante, kan du anmode om at få dem korrigeret eller slettet. Du har desuden ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst eller gøre indsigelse mod profilering. Begge dele kan ske ved at kontakte os på privacy.global@yara.com. For at sikre at vi giver adgang til den rette person, kræver vi, at anmodningen om adgang er underskrevet af dig og sendt pr. brev til vores postadresse, eller at din identitet kan bekræftes på anden vis.

5. Hvor opbevarer vi personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger inden for EU/EØS, og vi gør brug af en ekstern serviceudbyder i USA til behandling af dine oplysninger på vores vegne. Det juridiske grundlag for denne overførsel er databehandlerens bindende virksomhedsregler samt EU-US Privacy Shield-ordningen. I det omfang at vi overfører dine personoplysninger fra et datterselskab til et andet, er det juridiske grundlag for denne overførsel Yaras bindende virksomhedsregler. Se den offentlige udgave af Yaras databeskyttelsesdirektiv vedrørende kunders, leverandørers og forretningspartneres oplysninger (på engelsk).

6. Informationssikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller ændring. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til personale med et relevant forretningsmæssigt behov.

7. Ændringer i denne politik for behandling af personoplysninger
Vi orienterer dig pr. e-mail eller anden tydelig kommunikationsform, hvis vi foretager grundlæggende ændringer i denne politik for behandling af personoplysninger, som måtte være relevante for og påvirke dine rettigheder, før vi foretager sådanne ændringer. Disse ændringer vil blive offentliggjort i denne politik for behandling af personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at være registreret hos os længere efter disse ændringer, kan du afmelde dig ved at kontakte os på privacy.global@yara.com.

8. Oplysninger om dataansvarlige
Lokal dataansvarlig:
Yara Danmark A/S
Vesterballevej 27
7000 Fredericia,
Danmark
CVR.: 3072 2566
E-mail: info.dk@yara.com
Tlf.: +45 7922 3366

Head of Data Privacy
Yara International ASA
Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norge
Org.nr. 986 228 608
E-mail: dataprivacy@yara.com
Telefonnummer: +47 24 15 70 00

Denne politik for personlige oplysninger er senest opdateret 16-05-2018.