Hvad er regenerativt landbrug?

Regenerativt landbrug handler om at ændre det globale fødevaresystem til det bedre, ved at producere mere mad, samtidig med at drivhusgasemissioner og naturlige ødelæggelser reduceres. For at få succes er det nødvendigt med en holistisk tilgang til fødevareproduktion med hensyn til klima, ressourceanvendelse, jordsundhed, levevilkår og biodiversitet. Det er metoder, principper og strategier, der stort set allerede er indlejret i det, vi i Yara anser for at være god agronomi, for eksempel forbedring af jordsundheden og styrkelse af biodiversiteten over og under jorden. Yara har viden, produkter og løsninger, der bidrager positivt til regenerativt landbrug

Yaras fem temaer

 

Klima

 

 

Jordens sundhed

Anvendelse af jordens ressourcer

Biodiversitet
Biodiversitet

 

Biodiversitet

 

 

Velstand

 

Hvordan arbejder Yara med regenerativt landbrug?

Yaras tilgang til regenerativt landbrug er baseret på over 100 års videnbaseret forretning, erfaring med innovation og evnen til at reagere på nye udfordringer. Målet er et landbrug, der er positivt for naturen og klimaet, samtidig med at det forbedrer landmændenes levevilkår og værner om verdens fødevaresikkerhed.

Det er derfor vigtigt for Yara, at regenerativt landbrug er baseret på videnskab, med målbare resultater, der motiverer til løbende forbedringer og stimulerer innovation.

Det handler om jordsundhed og kulstoflagring, planternes evne til at håndtere klimarelateret stress, biodiversitet på og omkring gårdene, reduceret udledning af drivhusgasser, øget næringsstofeffektivitet, bedre vandhåndtering, høje udbytter og den rette kvalitet.

Mineralsk eller organisk gødning?

Mineralsk gødning

Både mineralsk gødning og organisk gødning er nøglekomponenter i bæredygtigt, regenerativt landbrug. Mineralgødning er nødvendig for at brødføde en voksende verdensbefolkning, skræddersy tilførslen af ​​næringsstoffer til planternes behov og forhindre udtømning af muldjorden. Samtidig er organisk gødning en værdifuld ressource, og til dette udbydes YaraSuna

CO2 reduktioner

Leder du efter CO2-reducerende løsninger, kan du læse om Yaras grønne gødning her