Hovedkål (hvidkål, rødkål, savoykål og spidskål)

Gødskning af hovedkål varierer meget med længden af vækstperioden og ønsket størrelse af udbyttet.

Fabrikskål bør vokse sig størst mulig, den har lang vækstperiode og kræver derfor meget næring.

Hovedkål til konsumsegmentet skal helst være omkring 1kg/stk og bør ikke gødskes for kraftigt. Tidlig sommerkål har en kortere vækstperiode i modsætning til vinterkål som høstes omkring tre måneder senere. Næringsbehovet er størst ved de sene sorter.

Kvælstofgødskning bør i tilpasses i forhold til forfrugt og jordens humusindhold. Hvis kål får for store mængder kvælstof kan det føre til løse kålhoveder på sensommeren. Det kan samtidig være en af flere medvirkende faktorer i indre eller ydre skader på bladranden.

Kvælstofmangel resulterer i reducerede udbytter. Mangelsymptomerne er bleggrønne farver hos de yngre blade og violette farver hos ældre blade. Bladene bliver små og oprette.

Behovet for delgødskning med YaraLiva™ Kalksalpeter varierer fra 1-3 gange med 200-300 kg/ha og et øget antal opdelinger ved længere vækstsæson (sortafhængigt), ved øget nedbør og på lette jordtyper. YaraLiva™ Nitrabor kan være aktuelt ved delgødskningen af kål i samspil med traditionel YaraLiva™ Kalksalpeter.

Kål er medium bor-krævende. Bormangel giver først brun marv og derefter hulrum i stængelen.

Vejledende gødningsmængder til hovedkål, tidlig:

 

Vejledende gødningsmængder til hovedkål, sommer:

 

Vejledende gødningsmængder til hovedkål, fabrik: