Rødbeder

Ved gødningsplanlægning i rødbeder bør man tage hensyn til jordanalyser, jordart, tidligere afgrøde, rækkeafstand, plantetæthed og ønsket rodstørrelse.

Rødbeder er udsatte for bormangel og behovet kan anslåes til 1500 – 2500 g bor pr. hektar. Bormangel kan føre til at hjertebladene bliver misdannede og dør, men mere alvorligt er de udvendige tørre sår og mørke indvendige revner i selve rødbeden. Som rodvækst bør rødbeder have en del af borbehovet dækket ved grundgødskningen og resten som bladgødskning(YaraLiva Bortrac 150) før knoldtilvæksten er for stærk. Ved lave magnesiumtal i jorden kan det være aktuelt at tilføre ekstra magnesium.


I rødbeder kan der med fordel anvendes deltgødskning,  først og fremmest ved kvælstof, men også for kalium på lette jordtyper. I praksis anvendes NPK/YaraMila 14-3-15 før såning og degødskning med Tropicote /Nitrabor og Tropicote/YaraMila 14-3-15 en til to gange i sæsonen. Ønsket rodstørrelse og  stivheden i bladene (bunting eller maskinhøst) er med til at bestemme tid og mængde  gjødsel.

Gødningsnorm

Kg/ha N P K Mikronæringsstoffer
Hele vækstperioden 140 (120-160) 40 (30-40) 160 (150-180) B