Bønner

Ved gødskning i bønner bør man tage hensyn til jordtype, forfrugt og jordanalyser. Selvom bønner er en kvælstoffikserende plante tilføres normalt lidt kvælstof.

Det kan være aktuelt at dele gødningstilførslen for at undgå spireskader. Delgødskning i sæsonen kan med fordel foregå i forbindelse med tidlig radrensning. Bønner er udsatte for magnesiummangel og skal have ekstra tilførsel hvis magnesiumtallet Mgt er under 6-7. Der kan opstå mangel på mangan og zink ved højt reaktionstal. Bønner er udsatte for borforgiftning og bør ikke dyrkes på jorde, hvor der året før har været tilført større mængder bor.

YaraVita™ Mantrac Pro kan sprøjtes ud i sæsonen mod zink og manganmangel. Ekstra magnesium kan gives med YaraVita™ Magtrac.