Yara N-Sensor®

Få mere ud af dine marker med Yara N-Sensor®. I følge vores erfaringer og beregninger med sensoren vil indtjeningen ved et forsigtigt skøn forøges med 250-450 kr/ha – alt afhængig af hvordan og i hvor stort omfang sensoren anvendes.

Høst fordelene med Yara N-Sensor®

Baseret på vores erfaringer giver N-Sensoren i gennemsnit 3,1%  højere udbytte i korn sammenlignet med konventionel gødskning og i gennemsnit 3,9% i raps ved absolut kalibrering. Herudover kan proteinindholdet øges med mellem 0,2% - 0,5% og risikoen for lejesæd reduceres. Du kan læse om flere af fordelene ved Yara N-Sensor længere nede på siden. I år har vi samtidig introduceret vores nye Servicepakker, som sikrer at du som N-Sensor bruger modtager nøjagtigt den support du har behov for. Du kan se mere om Servicepakkerne i bunden af siden.

Vil du kontaktes og høre mere om N-Sensoren?

Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Mvh

Yara Danmark

Ofte stillede spørgsmål

Høst fordelene med Yara N-Sensor®

Baseret på de nedenstående dokumenterede resultater med sensoren, så vil indtjeningen ved et forsigtigt skøn forøges med 250-450 kr/ha – afhængig af hvordan og i hvor stort omfang sensoren anvendes, ligesom uensaret jordbonitet, husdyrgødning og årsvariationer har indflydelse. Erfaringer fra Tyskland og Sverige indikerer højere indtjeningspotentialer.

Højere og mere ensartet udbytte I gennemsnit 3,1%  højere udbytte i korn sammenlignet med konventionel gødskning og i gennemsnit 3,9% i raps ved absolut kalibrering.
Øget proteinindhold 0,2 % - 0,5 % højere og mere jævnt proteindhold
Mindre risiko for lejesæd Mindre risiko for lejesæd i forhold til konventionel gødskning
Højere tærskekapacitet 7-15% øget kapacitet ved mindre lejesæd og en mere jævn modning
Mindre udvaskning 0,5 - 6 kg N/ha afhæning af jordforhold
Reduceret forbrug af svampe- og bekæmpelsesmidler i korn  5-15% reduktion ved gradueret tildeling
 Reduceret forbrug af vækstreguleringsmidler  Op til 14% jf. forsøg og målinger.
 Miljøvenligt  Lavere udslip af drivhusgasser takket være større biomasse

At kunne styre gødningstildelingen i forskellige dele af marken, er et af hovedmålene ved præcisionslandbrug. Varieret anvendelse af gødningsmængde kræver præcise og effektive værktøjer til at bestemme behovet for hver enkelt del af marken. Fjernmålingsteknikker giver mulighed for at hente og sende disse informationer hurtigt, præcist og omkostningseffektivt. Yara N-Sensoren® er udvilket til at bestemme afgrødernes N-status. Dette gøres ved at måle afgrødernes evne til at reflektere lys, som dermed giver en indikation på hvor store mængder gødning, der skal anvendes i den pågældende del af marken.

I det danske marked er det muligt at vælge mellem to forskellige typer N-Sensor. Den ene fungerer i dagslys (Yara N-Sensor®) mens den anden fungerer døgnet rundt (Yara N-Sensor® ALS2)

I 2018 lancerede Yara den nye Yara N-Sensor® ALS2 (Active Light Source), som arbejder på samme måde som den klassiske Yara N-Sensor med at kunne bestemme afgrødens behov for kvælstof.Yara N-Sensor ALS2, ny model N-sensor Begge systemer benytter sig af testede agronomiske algoritmer for optimal områdebestemt gødskning og begge er opkoblet til en computer hvor afgrøde- og GPS-data bliver udnyttet og derefter lagret.

Forskellen på de to Yara N-Sensorer® er at ALS2 Sensoren har indbygget lys. I stedet for at benytte dagslys til målinger, har Yara N-Sensor® ALS2 indbygget LED lamper, som konstant udsender lys og dermed gør det muligt at registrere refleksiviteten. Dette gør at vores Yara N-Sensor® ALS2 kan benyttes ligegyldigt vejr, dug niveau, lysforhold og den kan endda også benyttes om natten.

Vil du læse mere om N-Sensoren? Så hent vores brochure her