Historien om Yara

Historien om Yara, eller i mange år Norsk Hydro, startede tilbage i 1905 med Sam Eyde og Kristian Birkelands opfindelse af lysbueprocessen. Gennem denne proces blev det muligt at fremstille kvælstofdioxid til brug i produktionen af gødning. Senere skiftede man til den mere energieffektive Haber-Bosch metode, men i mange år blev der produceret gødning ved hjælp af de to nordmænds opfindelse. Som naboland  til Norge og i kraft af vores rolle som stort landbrugsland har Danmark altid spillet en stor rolle for Norsk Hydro. Det første kontor åbnede allerede den 06/02 1919, hvilket betyder at Yara har været i Dansk marked i mere end 100 år. Du kan herunder læse mere om både vores, men også gødningens historie i dansk landbrug.

1905 – Yara grundlægges

Yara grundlægges

Yara grundlægges under navnet Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskab. Firmaet overtager Birkeland og Eydes forsøgsfabrikker på Notodden og sætter gang i produktionen. I 1906 sætter man gang i byggeriet af et yderligere fabriksanlæg i Rjukan (Telemarken i Norge). Her produceres ved hjælp af elektricitet fra vandkraft.

1907 - Kong Frederik VIII imponeret over handelsgødning

Kong Frederik VIII imponeret over handelsgødning

På en udstilling i Odense i 1907 var Kong Frederik meget imponeret over opfindelsen af Handelsgødning. Efter sigende udtalte han da han gik, sin beundring for opfindelsen, som ”utvilsomt ville få den største betydning også for det danske landbrug”.

1905 - 1919 - Vigtige Eksportmarkeder

Tidslinje 1905 - 1919

Danmark og Sverige bliver lige fra begyndelsen Norsk Hydro’s vigtigste eksportmarkeder. Produktet der eksporteres i de første mange år er ”Norgessalpeter” – senere kendt som Kalksalpeter. Idag findes produktet stadig på markedet og kendes under navnet YaraLiva KALKSALPETER.

06-02-1919 - Kontoret åbner i København

Kontoret åbner i København

Norsk Hydro åbner eget kontor i København (Vesterbrogade 4, København V / Axelborg). Dette er det første kontor som Norsk Hydro åbner uden for Norge. Dette skal ses i lyset af at Danmark og også Sverige er set som hjemmemarkeder i Norsk Hydro. Kontoret fungerer i mange år ved at en ekstern advokat ved salgskontoret i København handler på Norsk Hydros vegne. Billedrettigheder: Wikipedia.

Parallax - 100 års jubilæum
Parallax - 100 års jubilæum

1926 - Norsk Hydro's Fond

Norsk Hydro's Fond

Norsk Hydro’s Fond oprettes i Danmark med et tilgængeligt beløb på 100.000 kr. Fonden oprettes med formålet at fremme udviklingen af dansk planteavl hvor landmænd, rådgivere såvel som univesitetsstuderende kan søge fonden om støtte til udviklingsmæssige formål. Den dag i dag medvirker Yara stadig i forsøgsarbejdet og vi forsøger hele tiden at hjælpe til med at skabe resultater for dansk landbrug. Hvis du vil se nogle af de formål Norsk Hydro's Fond har støttet gennem årene finder du dem her.

1939 - Ansættelse af plantefaglig medarbejder

 Ansættelse af plantefaglig medarbejder

Ansættelsen af en plantefaglig medarbejder markerer et øget fokus fra Norsk Hydro på dansk marked. Medarbejderen skulle hjælpe til udviklingen af dansk landbrug og salget af de retter typer handelsgødning i Danmark. L.P.Hansen var ansat ved Norsk Hydro i en årrække og sørgede for forsøg i Danmark, samt samarbejder med landmænd og landboforeninger. Blandt andet besøgte han i 1948 et Tyskland efter krigen hvor D.L.G (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) var genoprettet og deres DLG Fälttage igen startede op. Her fandt L. P. Hansen inspiration til brug i dansk landbrug. Se noget af det materiale L.P. Hansen tog med hjem fra D.L.G Fåalttage.

1941 – Dansk landbrug under 2. Verdenskrig

1941 – Dansk landbrug under 2. Verdenskrig

At producere nok fødevarer var under krigen en stor udfordring. Norsk Hydro’s planteavlskonsulent L. P. Hansen holdt i den forbindelse flere foredrag om emnet og skrev også en rapport om Norsk Hydro’s rolle i denne forbindelse. Er du interesseret i at læse L. P. Hansens rapport finder du den her: Norsk Hydro's betydning for dansk landbrug i krigsaaret 1941.

1950 – Norsk Hydro en vigtig leverandør til Dansk marked

1950 – Norsk Hydro en vigtig leverandør til Dansk marked

Norsk Hydro dækker i 1950 70% af Danmarks samlede forbrug af kvælstof gennem salget af 360.000 ton Kalksalpeter. Samtidig udgør eksporten til Danmark over 40% af den samlede eksport fra Norsk Hydro. Dette gør Danmark til Norsk Hydro’s vigtigste marked sammen med Norge og Sverige. For at sætte vigtigheden i perspektiv udgør salget fra Norsk Hydro 33% af Norges samlede eksport til Danmark i året 1950. Den dag i dag er de nordiske markeder stadig lige så vigtige for Yara.

1953 – A/S Ammonia og Ny Nitrogen

A/S Ammonia og Ny Nitrogen

En gruppe private landmænd med godsejer Flemming Juncker, Overgaard, i spidsen, så ammoniak som en fremtidig god forretning og oprettede selskabet Ny Nitrogen. Selskabet etablerede sig med eget tanklager i Fredericia og de tre tanke kan stadig ses den dag i dag ved den nye lillebæltsbro. A/S Ammonia stiftes af Norsk Hydro, DSSF og DLG som et svar på overbevisende forsøg med nedfældning af ammoniak. Denne gødningsmetode skulle vise sig at blive populær igennem de næste mange år. A/S Ammonia og Ny Nitrogen etablerede senere et samarbejde. Norsk Hydros planteavlskonsulent L. P. Hansen var stærkt medvirkende til at øge fokus på brugen af ammoniak, samt de risici ammoniak medfører. Flemming Juncker og L.P. Hansen havde både i forbindelse med brugen af ammoniak, men også andre emner et tæt samarbejde. Her kan du læse et udklip fra en korrespondance mellem de to.

1957 - Fun fact

1957 - Fun facts

Norsk Hydro lavede i 1957 denne lille notesbog, som indeholdt gødningsråd samt en lille reklame for Kalksalpeter. Kalksalpeter er idag kendt under navnet YaraLiva Kalksalpeter og sælges stadig i dansk marked. I lommebogen står det blandt andet beskrevet at ”Kalksalpeter er kornet og derfor let at sprede jævnt med Haand og med billige spredemaskiner”. Herfra skulle der ikke gå mange år før udviklingen af både gødning og gødningsspredere for alvor tog fart. Du kan se flere billeder fra lommebogen her.