Majs markedet

I forhold til hvede og ris har majs langt større anvendelse og kan bruges til mange forskellige formål.

Majs til foder

Hovedparten af verdens majs bruges til produktion og fremstilling af foder. Det meste som ensilage- og kernemajs. I mange lande er udbyttet på 10 ton/ha. Majsensilage og kernemajs er mere rig på energi i forhold til  hvede og byg, men ofte er proteinprocenten mindre end i kornafgrøder.

Kvæg og ko-foder

Majskerner har et højt indhold af stivelse, som er langsomt nedbrydeligt i koens vom. Derfor bruges majs ofte som en vigtig del af foderblandinger til kvæg. Den langsommere nedbrydelighed og passage gennem fordøjelsessystemet betyder en større udnyttelse af foderet i forhold til fx. hvede eller byg.

Kyllinge- og svinefoder En foderblanding til kyllinger skal indeholde meget energy, hvorfor majs ofte indgår i blandingen. Majs høje indhold af energi i kombination med et lavt proteinindhold, gør den også velegnet til svinefoder. Majs indgår i foderblandinger til svin, enten i form af majskerner eller ensileret som kerne/kolbemix.

Konsumering

Majs er en vigtig fødevareressource i mange områder af verden. På verdensplan bruges der 116 milliarder ton majs til menneskeføde – 30% af dette er i Afrika. For befolkningen i mere end 20 udviklingslande udgør majs omkring 15-20% af det daglige kalorieindtag.

Fødevareindustrien

Majs indgår i mange fødevarer i form af stivelse, gluten og fedt. I USA udgør majs 90% af behovet for fedt i fødevareindustrien.

Industristivelse

Majs bruges i stigende grad som stivelse i medicinindustrien og i papir- og byggeindustrien. Stivelsen fremkommer efter rafineringsprocesser som adskiller fibre og proteiner. Produkterne fra majsstivelse og proteiner kan endvidere bruges som bionedbrydeligt plastik, genbrugspapir, maling, bleer, kosmetik og agrokemikalier.

Bioethanol

Omkring 40% af USA’s majsproduktion -  130 million ton - bruges til bioethanol. Et ton majs giver omkring 4-500 liter bioethanol. 

Biogas

I Europa bruges majs også til biogasproduktion. Majs ensileres og bruges i reaktoren på biogas anlæg til produktion af gas. Majs giver et højt gas output pr. ton biomasse. En majsafgrøde der producerer 60 ton biomasse pr ha. kan generere mere end 6000m³ metangas pr. ha.