Plantenæring - majs

Da hovedparten af næringsstofoptaget i majs sker i strækningsperioden, er det vigtigt at gødningen tilføres før denne periode. Optagelse og fraførsel af næringsstoffer afhænger af hvilken majsafgrøde der dyrkes. Forskellen mellem fraførsel i kernemajs og silomajs/ensilagemajs bør indgå i gødningsplanen.

Makronæringsstoffer

Mere end 50% af behovet for kvælstof, fosfor og magnesium er optaget før majsens generative stadie. For kalium er det 80% af behovet der er optaget før det generative stadie.

Kvælstof

Kvælstof er det næringsstof som behøves i størst mængde. Det har stor indflydelse på udbytte og tørstofprocent og det er nødvendigt med mere end 200 kg N/ha for et udbytte på 7 ton/ha. Der bortføres ca. 16 kg N/ton kerne. Majs til ensilage eller kolbemix frafører lignende mængde kvælstof.

Fosfor og Kalium

Fosfor er nødvendig og 10-15 kg pr ha bør placeres samtidig med såning. Dette giver en hurtig rodudvikling og plantevækst. Majs optager omkring 35 kg P/ha.

Majs har behov for relativt store mængder kalium og optager totalt omkring 200kg/ha. Det meste bruges til dannelse af cellevægge i blade og stængel. Behovet for kalium er derfor størst i strækningsperioden, hvor optagelsen af kalium er langt større end for andre næringsstoffer Behovet for kalium er derfor størst i strækningsperioden, hvor optagelsen af kalium er langt større end for andre næringsstoffer. Der fraføres derfor store mængder kalium når stænglen ensileres. Behovet for sekundære næringsstoffer er 25 – 50 kg/ha for 7 ton kerne/ha.

Mikronæringsstoffer

Jern og mangan er de mikronæringsstoffer der optages i størst mængde. I Danmark er indholdet og tilgængeligheden af jern i jorden meget høj og tilførsel er ikke nødvendig. Fraførsel af disse er relativ stor.
Fraførslen af bor og zink, som der er behov for i relativt store mængder, er stor i selve majskernen. Det er mere og mere normalt at tilføre zink sammen med startgødning, således at der sikres en god rodudvikling og fosforoptagelse.