YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS er et af produkterne indenfor Yaras fosfat bladgødskning.
Disse koncentrerede flydende produkter er udviklet til at yde et hurtigtvirkende drivstof til plantens energi, booste afgrøderne i perioder med hurtig vækst, eller hjælpe afgrøder til at overvinde ugunstige klimatiske forhold.

YaraVita KOMBIPHOS er en balanceret kombination af fosfor og andre essentielle næringsstoffer til kartofler. Fosfor er et hovednæringsstof for kartofler og bladgødskning er en meget effektiv måde at øge antallet og størrelsen af rodknolde.
Kombiphos indeholder også kalium som er vigtig for kvaliteten af rodknolde, ligesom zink og mangan som er de to vigtigste mikronæringsstoffer for kartofler.

Den flydende formulering gør det nemt at måle, hælde og blande produktet i tanken, mens renheden af råmaterialerne i produktet gør det sikkert at tilføje det i afgrøden og hjælper med at sikre at det høstede udbytte ikke bliver afvist på noget sted i fødekæden.

En bred blandingsmulighed i tanken gør det nemt at tilføre andre landbrugsindustrielle produkter hvilket sparer både tid og penge. Lige så vigtigt er det at den gratis adgang til Tankmix via nettet eller mobil, gør det nemt og hurtigt at tjekke hvilke produkter der er blandbare.

Dosering: 3-5 liter/ha
Vægtfylde: 1,475