Verdens majsproduktion

Majs er den afgrøde som produceres i størst mængde på verdensplan. Mere end 850 millioner ton kerne produceres årligt fra omkring 162 million hektar. hvilket svarer til et gennemsnitsudbytte på 5.2t/ha.

Den største mængde kernemajs dyrkes I USA og Kina, som producerer henholdvis 37 og 21% af verdens produktionen. De tre førende eksportører af majs er USA, Argentina og Brasilien.

USA er også førende i produktionen af silomajs. Arealet til denne produktion udgør kun 10 procent af arealet til kernemajs produktionen.

I Europa produceres der årligt silomajs på ca. 5 millioner hektar og kernemajs på et tilsvarende areal. Tyskland og Frankrig er førende i produktionen.