Agronomiske principper i majs

Majs dyrkes hovedsageligt mellem breddegraderne 55˚N og 45˚S. Ingen anden kornafgrøde benytter sollyset så effektivt som majsplanten og udbyttet per hektar er det højeste blandt alle kornafgrøder. Majsplanten lever bedst når luft temperaturerne i sommermånederne er mellem 21-27 ˚C.

Jorden skal være varm nok til at kunne sikre en god etablering og vækst fra begyndelsen. Minimums temperaturen for spiring er 10˚C og ved jordtemperatur på omkring 16-18˚C vil majsen oftest komme frem inden for en uge efter plantningen. Majs tåler ikke vandlidende jord og gode dræn er derfor vigtige, især i tempererede områder med tungere jorde.

Efter majsens fremkomst, vil hvert bladstadie være defineret i overensstemmelse med det øverste først synlige blad. Fra omkring stadie V6 og fremefter kan det nederste blad dog dø og falde af, så ved dette stadie er det vigtigt at tælle antallet af nye blad på stænglen. Ved de tidligere stadier af plantens udvikling, er væksten begrænset af størrelsen på bladene og rodnettet. Tidlig bladvækst har også en effekt på kerneproduktionen.

Som et resultat heraf, skal alle næringsstoffer være tilgængelige på dette tidspunkt, ellers kan dårlig vækst være med til at begrænse udbyttet. Den kritiske vækstfase når der tales om næringsstoffer er V6 stadiet.

Sædskifte og kultivering

Selvom majs kan plantes hvert år, hjælper sædskifte til et højere udbytte ved at minimere sygdomme, skadedyr og ukrudt. Tidligere afgrøder, som f.eks. bælgfrugter, kan også reducere behovet for kvælstof.

Husdyrgødning

Husdyrgødning og gylle tilfører værdifulde næringsstoffer og på samme tid hjælper det til med at øge jordens organiske materiale.

Det er vigtigt at overveje brugen af husdyrgødning, når et gødskningsprogram tilrettelægges for afgrøderne. Næringsunderskud skal undgås og forsøg viser klare responser for anvendelse af gødning sammen med husdyrgødning.

Plantning

Generelt plantes majs i 3-5 centimeters dybde, i rækker med plads til kørsel og høst, hvilket afhænger af regionale præferencer, udstyr og majstype.

Majs til modenhed dyrkes oftest med større rækkeafstand og færre planter pr hektar. Større afstand mellem planterne betyder at majsen bedre kan udnytte lys, næringsstoffer m.m

Det er meget normalt at plante 10-15% flere planter end nødvendigt for at tage forbehold for eventuelle tab og dermed opnå den ønskede plantemængde. Spiringsprocenter for majs ligger som regel på omkring 95%, men omkring 5-10% kan gå tabt til insekter, sygdom eller ukrudt.

Modenhed og høst

Majs til modenhed høstes når majskernerne har en tilpas tørstofprocent.

Majs til ensilage høstes mens planten stadig er grøn og kernerne er mindre modne end ved høst til modenhed. Det ideelle høsttidspunkt er ved en tørstofprocent på 28-35% eller når kernerne er mælkeagtige. Dette giver det bedste kompromis i forhold til ensilage kvalitet og kvantitet.

Crimbning

Crimbning, hvor majsen forbliver i marken indtil senere og kun kernerne høstes og sendes igennem crimberen før de ensileres, giver foder med et højt energiniveau uden behov for tørring, som er nødvendigt ved majs til modenhed.

Kolbemix

Kolbemix er en alternativ høstmetode hvor der benyttes specialmaskine eller en mejetærsker med majsudstyr. Kolbemix består af kerner og spindel, der uden kolbesvøb opbevares og bruges som ensilage. På denne måde kan majsen høstes tidligt, hvilket giver et højt energiniveau i foderet.