YaraMila MAJS (NP 19-8)

YaraMila MAJS (NP 19-8)

Startgødning med fosfor til majs giver en sikker og hurtig etablering. YaraMila Majs NP 19-8 har et højt indhold af nitratkvælstof, hvilket sammen med en stor andel af lettilgængeligt fosfor, giver en optimal starteffekt. Sammensætningen af næringsstoffer i YaraMila Majs NP 19-8 tilgodeser endvidere majsens næringsstofbehov og vækstrytme. Højt indhold af de vigtigste mikronæringsstoffer bor og zink.

Dette produkt er en del af Yara 4-Punktsgaranti.Kornform: Granuleret
Litervægt: 1,05 +/- 0,05 kg/dm3
Brudstyrke: 6-7 kg
Spreddebredde: 36 meter
Leveringsform fra Yara: 750 kg. storsække eller løsvare
Sikkerhed: C-gødning
Landbrugsstyrelsens Produktnr: DI87