YaraMila MAJS (NP 26-6)

YaraMila MAJS (NP 26-6)

Startgødning med fosfor til majs giver en sikker og hurtig etablering. YaraMila Majs har et højt indhold af nitratkvælstof, hvilket sammen med en stor andel af lettilgængeligt fosfor, giver en optimal starteffekt. Sammensætningen af næringsstoffer i YaraMila Majs tilgodeser endvidere majsens næringsstofbehov og vækstrytme.

Startgødning specielt fremstillet til majs. Kvælstof og fosforindhold er afstemt så fosfortildeling kan tilpasses den nye fosforregulering. Højt indhold af bor. Zink giver optimal startvirkning.

Dette produkt er en del af Yara 4-Punktsgaranti.Kornform: Granuleret
Litervægt: 1,05 +/- 0,05 kg/dm3
Brudstyrke: 6-7 kg
Spreddebredde: 36 meter
Leveringsform fra Yara: 750/1500 kg. storsække eller løsvare
Sikkerhed: C-gødning
Landbrugsstyrelsens produktnr: EB37