Hvad er CO2-reduceret gødning?

Fødevarevirksomheder på udkig efter dokumenterbare og effektive CO2-reduktioner bør kigge i retning af Yaras CO2-reducerede gødninger. CO2-reduceret gødning fra Yara - også kendt som ”grøn gødning” er nitratbaseret, mineralsk gødning med nøjagtig samme kemiske og fysiske sammensætning som gødninger, der produceres med fossile brændstoffer (naturgas, kul, olie), men med et meget lavere klimaaftryk, fordi de produceres ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder (vandkraft, vind, sol). Det betyder, at CO2-reduceret gødning er en stort set fossilfri, effektiv og nem måde at levere CO2-reduktioner til fødevareproduktionen.

Yara gør mineralsk gødning "grøn"

Grøn gødning artikel

I juni 2024 åbnede Yaras nye fabrik i Herøya i Norge, som med Power-to-X teknologien kan producere den grønne ammoniak, som vores nye CO2-reducerede gødninger er baseret på.

Læs pressemeddelelse

Hvordan fremstilles CO2-reduceret gødning?

Ammoniak er byggestenen i alle mineralske gødninger. I dag produceres ammoniak ved hjælp af brint fra fossile brændstoffer. Ved produktion af CO2-reduceret gødning kommer den brint, der er nødvendig for at fremstille ammoniak, fra vand ved hjælp af elektrolyse baseret på elektricitet fra vedvarende energikilder. Efter ekstraktion af brint for at skabe organisk ammoniak forbliver alle andre processer de samme. Dette omfatter anvendelse af en katalytisk proces med den bedste, tilgængelige teknologi (BAT).

Hvor stort er CO2-aftrykket fra grøn gødning?

Footprint

Ved hjælp af anvendelsen af en katalytisk proces med den bedste, tilgængelige teknologi (BAT), som først blev udviklet af Yara og senere blev delt med andre producenter, har Yaras nitratbaserede, mineralske gødninger, der produceres i den Europæiske Union og Norge, i dag allerede et CO2-aftryk, der er omkring 50-60 % lavere sammenlignet med de fleste ikke-EU-gødninger. Anvendelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder til produktion af nitratbaseret, grøn gødning vil sænke CO2-aftrykket med yderligere 80-90 %.

Skiftet til grøn gødning vil ligeledes have stor indflydelse på slutproduktets CO2-aftryk og reducere dette med omkring 20 % for hvede og omkring 12 % for et brød.

Hvordan kan jeg stole på, at CO2-aftrykket er korrekt?

Yara har udviklet en metode, der skal sikre, at CO2-aftrykket bliver beregnet korrekt igennem hele produktionsprocessen. Den uafhængige forsikrings- og risikostyringsudbyder DNV vil som uafhængig tredjepart validere metoden Product Carbon Footprint (PCF), som er en af de mest veletablerede metoder til bestemmelse af et produkts klimapåvirkning. Tredjepartsverifikationen sikrer, at vores metode og beregninger er korrekte og transparente.

Hvilken rolle skal fødevarevirksomhederne spille med hensyn til CO2-reduceret gødning, og hvorfor?

CO2-reduceret gødning er et afgørende skridt i dekarboniseringen af fødevarekæden. Ved at bruge CO2-reduceret gødning i deres forsyningskæder kan fødevarevirksomhederne opfylde deres klimaløfter og være pionerer i klimaomstillingen. Pr. 16. marts 2022 havde 186 føde- og drikkevarevirksomheder forpligtet sig til eller allerede fastsat mål for reduktion af deres drivhusgasudledninger i overensstemmelse med initiativet Science Based Targets (SBTi).

Vidste du?

Yara går tilbage til sin fortid for at håndtere fremtiden

Vidste du, at Yaras grundlæggere faktisk opfandt ideen om at bruge vandkraft til at udvinde kvælstof fra luften til storstilet mineralgødningsproduktion allerede i begyndelsen af 1900-tallet? Senere blev nye, mere effektive teknologier – elektrolyse baseret på vandkraft og Haber-Bosch-processen – implementeret på Yaras fabrikker. Derefter skiftede produktionen til at bruge naturgas i løbet af det 20. århundrede, da det var billigere på det tidspunkt. På Yara-fabrikken i Glomfjord, Norge, fortsatte man dog med at bruge elektrolyse baseret på vandkraft helt frem til 1991.

Nu, da verden står over for stigende udfordringer i forbindelse med klimaændringer, vender vi tilbage til vores fortid for igen at bruge elektricitet fra vedvarende energikilder og elektrolyseteknologi. Dette vil gøre det muligt for os at fremskynde overgangen til en naturpositiv fødevarefremtid, der er modstandsdygtig og mindre afhængig af fossile brændstoffer.

Vil du vide mere om CO2-reduceret gødning?

Kontakt os

Søren Fredslund
Søren Fredslund
Business Development Manager

Lyt til vores podcasts