YaraVita Zeatrel

I 2015 oplevede vi en meget kold Maj måned hvilket betød dårlige betingelser for majsvæksten. For at hjælpe majsen på vej, var en behandling med YaraVita Zeatrel yderst relevant.

Kold vækststart (2015)

2015's relative kolde maj måned betød at majsen mange steder havde svært ved at komme i gang. Jordtemperaturen var, siden majsen blev sået ved omkring 8 graders jordtemperatur, kun steget ganske lidt og lå i starten af juni på 12 grader. Majsvarmeenhederne afhænger af lokalitet og såtidspunkt, men var på dette tidspunkt på 200 – 275, mens niveauet for samme lokaliteter i 2014 var på 300 – 475 majsvarmeenheder. Starten på vækstsæsonen 2015 var således ikke gunstig for majs og dette kunne i værste tilfælde betyde reducerede udbytter.

Majsen havde på daværende tidspunkt mange steder kun 2-3 blade (afhængigt af såtidspunkt) og rødder på ca. 1,5 – 2 centimeter som endnu ikke nået den placerede startgødning. Det er normalt omkring stadie 5-6 blade at næringsstofoptagelse af fosfor begynder at tage fart (se figur), og majs plejer medio juni måned at have 6-8 blade.Majs sået den 28. april i Nordjylland

Fosfor

Tilgængeligheden af fosfor afhænger af jordtemperatur (se figur) og ved jordtemperatur under 13 grader er det kun omkring en tredjedel der er tilgængeligt. Det bør derfor overvejes om bladgødskning med fosfor er aktuelt, så snart majsen får et tilpas bladareal, der kan opfange bladgødskningen (4-5 blade). Fosfor er et vigtig næringsstof i forbindelse med rodudvikling, hvorfor en bladgødskning med en relativ lille mængde fosfor kan øge og sætte skub i rodudviklingen, hvilket kan betyde at majsen hurtigere kan danne rodnet og dermed få fat i den placerede startgødning samt næringsstoffer fra tilført gylle. Majs har især i de tidlige udviklingsstadier vanskeligt ved at optage tilstrækkeligt med fosfor og zink.>/p>

YaraVita Zeatrel

YaraVita Zeatrel indeholder 192 gram fosfor/liter og blandt andet også zink. Begge disse næringsstoffer er medvirkende til at stimulere rodudvikling, hvorfor en behandling med 4 liter/ha når majsen får 4-5 blade kan være yderst relevant i denne vækstsæson. YaraVita Zeatrel er meget blandbar og kan tankmixes med mange plantebeskyttelsesmidler, hvorfor behandling nemt kan udføres sammen med for eksempel anden ukrudtsbekæmpelse. For kontrol af blandbarhed se: http://www.tankmix.com/

YaraVita Zeatrel har været testet i Landsforsøg og viste merudbytter på 4,2 - 11,5 Afgrødeenheder (a.e.) i forhold til ubehandlet (Oversigt over Landsforsøg 2014 og 2008).

I Frankrig har merudbytterne målt på tørstof i tre forsøg i 2014 været på 400 – 1000 kg tørstof/ha (Yara Frankrig).

To forsøg i Tyskland opgjort på stivelse og energi pr. hektar viser et merudbytte på 6 procent ved behandling med 5 liter YaraVita Zeatrel pr hektar. Tørstofudbyttet var 2 procent større end ubehandlet (Kilde: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein / Niedersachsen).