Kalkning og optimale jordforhold for majs

Næringsstofferne udbyttes bedst ved et korrekt reaktionstal i jorden. Majs tåler ikke lave reaktionstal (mindre end Rt 5,5), mens høje reaktionstal kan medføre mangan- og bormangel og mindre udbytte. Når reaktionstallet er mindre end 6,0 falder tilgængeligheden af magnesium, kalcium, kalium og molydæn. Reaktionstallet bør være 6,0 – 7,0, hvor majs trives bedst. Ved lave reaktionstal vil kalkning hæve udbyttet.

Jordbundsanalyse

Jordbundsanalyser giver god information om jordens næringsstofstatus og bør indgå I udarbejdelsen af gødningsplanen. Specielt kalium- og fosforstatus beskrives godt af jordbundsanalysen, der endvidere fortæller om reaktionstal. N-min analyse kan bruges til indikation af mængden af plantetilgængelig kvælstof ved såning.

Bladanalyser

Bladanalyser elelr planteanalyser er et vigtigt redskab til at fortælle om afgrødens næringsstofstatus på tidspunktet for udtagning af analysen. Bladanalysen afslører eventuelle skjulte mangler af næringsstoffer og indikerer om der er behov for at justere gødningsplanen. Hvis der er mangelsymptomer i afgrøden, vil disse kunne bekræftes af en planteanalyse og afhjælpning i form af bladgødskning vil kunne foretages.