Agurk

Agurker dyrkes hovedsageligt i inaktive medier uden plantetilgængelig næring. Derfor skal de vandes med komplette nærings-stofopløsninger i hele vækstsæsonen.

Gødskning af agurker

I agurkens tidlige vækstperiode og de første uger efter udplantning, er der udelukkende vegetativ vækst i planterne. Dette betyder, at der i perioden frem til blomstring er større behov for calcium og nitrogen. Forholdet mellem kalium og nitrogen (K/N) skal være 1,0 og forholdet mellem kalium og calcium (K/Ca) skal være 1,2. Når agurkerne begynder at blomstre, skal gødningsplanen ændres, så der tilføres væsentligt mere kalium. Forholdene bør nu være K/N 1,5 - 1,7 og K/Ca 1,7 - 2,0. Dette sikrer god kvalitet samt lang holdbarhed. Agurkeplanter bliver let for frodige og har derfor et meget begrænset behov for ammoniumnitrogen. Anvend kun YaraTera Amnitra (ammoniumnitrat) for at justere pH. Husk maksimalt 7,5 % ammoniumnitrogen.

Har du styr på pH?

YaraTera Kristalon Sarlet og YaraTera Kristalon Plus anbefales til agurker, da disse indeholder meget kalium og udelukkende er baseret på nitratnitrogen. Derudover har disse to YaraTera Kristalon produkter et balanceret indhold af fosfor, magnesium og svovl samt alle mikronæringsstoffer.

Agurkegødning kan naturligvis også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt YaraTera Rexolin APM cheleteret mikroblanding. Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller med YaraTera Krista produkter, skal der som minimum anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter).

Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen